NATO’ya Hayır! Kampanyası Faaliyet Raporu

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

4–5 Ekim 2008 – 4 Nisan NATO Karşıtı Eylem İçin Uluslararası Hazırlık Toplantısı – Stuttgart

Hazırlık toplantısına 16 ülkeden, değişik kurumların temsilcileri katıldı.  İlk günün ana vurgusu eylemin politik içeriğiydi.  Daha sonra oluşturulan çalışma grupları 4 Nisan tarihine kadar neler yapılabileceğini tartıştı. Sonrasına asıl olarak eylemlerin olacağı Kehl ve Strasbourg’daki etkinlikler üzerinde konuşuldu. Kehl ve Strasbourg’da 1 Nisan’da aktif olarak eylemler ve NATO zirvesini bloke etme çalışmaları başlayacak. Kampanyanın genel politik vurgusunda enerji yolları ve Gladyö bağlantısı önemle vurgulanmalıdır kararı alındı. Küresel BAK olarak uluslararası çağırıcılar arasında yer aldı ve kampanyanın dünya çapında örgütleneceği çalışma grubunun aktif bir parçası olundu.

8 Ekim 2008 – Yazılı Basın Açıklaması – İstanbul

Sınırötesi operasyon izninin TBMM’de oylanacağı gün “Sınırötesi operasyonlara hayır. / Ne Irak ne de Kuzey Irak, Kürt sorununun nedeni değildir. / Çözümü de oralarda aramak boşunadır” temaları üzerine kurulu yazılı bir basın açıklaması yapıldı. 12 Ekim 2008 – Radyo Programı / Açık Radyo – İstanbul

12 Ekim pazartesi günü Açık Radyo’da yayınlanan Açık Gazete programına Küresel BAK adına Ayşe Demirbilek katıldı. Programda geçen hafta Stuttgart’da yapılan NATO’ya karşı eylem için uluslararası hazırlık toplantısından izlenimler ve kampanyanın dünya çapında nasıl örgütlendiği anlatıldı. Programda ayrıca toplantıda ortaya çıkan ortak metne imzacı olunduğundan ve 4 Nisan NATO’ya Hayır kampanyasına başlandığından bahsedildi.

17 Ekim 2008 – Basın Toplantısı / Söyleşi – İzmir

Dünya Sosyal Forumu ve savaş karşıtı hareket içinde birlikte olduğunuz Peace Boat ile Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu olarak 17 Ekim 2008, Cuma günü saat 13.00’te TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Lokali’nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısı sonrası saat 13.00–15.00 arası Peace Boat aktivistleri ve Hiroşima ve Nagazaki tanıkları ile tanıklıkları ve yaşanmışlıkları paylaştığımız bir de söyleşi gerçekleştirildi.

18 Ekim 2008 – Basın Açıklaması – İstanbul

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin çağrısıyla saat 12.30’da bizler de, başta çocuklar olmak üzere sivillerin ölümüne, yaralanmasına, sakat kalmasına neden olan misket bombalarının yasaklanması için Taksim Meydanı’nda toplanıldı. Girişim adına basın açıklaması Muteber Öğreten tarafından okundu.

26 Ekim 2008 – Toplantı – Muğla

Muğla’da yapılan “Siyasal İslam ve ABD Emperyalizmi” paneline İsmail Hakkı Tombul ve Kerem Kabadayı konuşmacı olarak katıldılar. Küresel BAK adına konuşan Kerem Kabadayı tarafından, ABD emperyalizmine karşı mücadelenin bugünkü ayağının NATO karşıtı etkinlikler olduğunu anlatıldı. Ayrıca 4 Nisan 2009’da bütün dünyada yapılacak eşzamanlı eylemlerin, ABD’nin saldırı örgütü olan NATO’nun zayıflamasına neden olacağını umut edildiği ve bu etkinlikleri her yerde örmek gerektiği vurgulandı.

27 Ekim 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları- Ankara

Ankara’da Jeoloji Mühendisleri Odasında yapılan Ankara BAK toplantısına İstanbul Yürütme Kurulu adına Kerem Kabadayı katıldı. Toplantıda NATO kampanyası çerçevesinde Ankara’da neler yapılabileceği konuşuldu. 40 BAK aktivistinin katıldığı toplantıda Ankara BAK haftalık toplantıları konuşuldu.

30 Ekim 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Kerem Kabadayı’nın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide NATO kampanyası hakkında bilgi verildi ve kampanyanın önemi anlatıldı. Resim sergisi vb. etkinliklerle kampanyanın İzmir’de nasıl hareketlendirilebileceği gibi konularında tartışıldığı toplantı 29 Kasım mitingine ve NATO kampanyamızı büyütmeye çağrıyla sona erdi.

5 Kasım 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – Kadıköy

Toplantımızı Eğitim-Sen 2 No.lu Şube Yöneticisi Ali Gün ve Haber-Sen Genel Merkez yöneticisi ve Küresel BAK Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Demir’in de katılımı ile Kriz ve Savaş teması çerçevesinde yapıldı. Mehmet Demir KESK hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca çarpıcı rakamlar vererek niçin savaş karşıtlarının bütçeye karşı çıkması gerektiği anlatıldı. Devletin sosyal harcamalarının 4 katının savunmaya harcandığını, 300 milyar YTL’nin Güneydoğu’daki savaşa ayrıldığını belirtildi. KESK bugün 11 iş kolunda örgütlü. Ancak 29 Kasım’daki eylem yalnız KESK’i ve Kamu çalışanlarını değil, tüm toplumu ilgilendiriyor; 29 Kasım KESK’in bu toplumun tamamı adına başlattığı bir mücadeledir.

Savaş Karşıtları Bütçeye de Karşı! — Ekonomik krizin etkileri, Kürt sorununa dair DTP’ ye karşı alınan ulusalcı ve düşmanca tutum, bütçeden yine Kürt sorununu malzeme ederek savunmaya ayrılan pay hayatlarımızı doğrudan etkileyen konuların gündeme geldiği toplantı, 29 Kasım’da Ankara’da KESK’in çağrısıyla yapılan eylemi geniş kesimlere yayacak ve bunu sokaktaki gittikçe yükselen muhalif havayla Küresel BAK’ın çerçevesini bir kez daha buluşmasını sağlayacak bir eylem olması çağrısıyla son buldu.

6 Kasım 2008 –  Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – Ankara

6 Kasım Perşembe günü ODTÜ’de gerçekleştirilen toplantının konuşmacıları Kerem Kabadayı ve Yıldız Önen’di. Ekonomik krizin sonuçlarının savaş ve işgal politikalarına olası etkilerinin tartışıldığı toplantıda 29 Kasım’daki “Savaşa ve krize hayır” mitinginin ekonomik krize alternatif yaratmak için önemli olduğunun üzerinde duruldu. Toplantı 29 Kasım mitingine ve NATO kampanyamızı büyütmeye çağrıyla sona erdi.

7 Kasım 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – Ankara

7 Kasım Cuma günü Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda ”Ekonomik Kriz ve Savaş” başlıklı Küresel BAK toplantısı yapıldı. Yıldız Önen’in konuşmacı olduğu toplantı BAK ile ilk kez tanışan 30 Hacettepe üniversiteli öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, küresel kapitalizmin yaşadığı kriz ve neoliberal politikaların çöküşünün nedenlerini ve bu durumun toplumsal muhalefeti ne ölçüde etkileyeceğini ayrıca savaş karşıtı antikapitalist hareketin yaşanan ve etkileri giderek artacak olan bu krizden ne gibi sonuçlar çıkarması gerektiğini derinlemesine inceleyen Yıldız Önen’in konuşmasının ardından Amerika’da ki başkanlık seçimlerini Obama’nın kazanmasının tüm dünyada savaş karşıtı hareketi nasıl etkileyeceği ve asıl olarak Amerika’daki savaş karşıtı hareketin gelişim ve kazanım sürecinin nasıl etkileneceği üzerine uzun soluklu tartışmalar yapıldı. Obama’nın seçim zaferinde her şeyden önce dünyadaki Bush ve savaş karşıtlığının önemli bir etki ettiğini ve yaşanan bu etkide küresel savaş karşıtı hareketin Bush ve savaş karşıtlığının da tüm dünyada bir başrol oynadığı görüşü tüm salonun ortak görüşüydü.

Yaşanan küresel ekonomik krizin kapitalizmin krizi olduğunu anlatan salon konuşmaları bu süreçte savaş karşıtı hareketi dalga dalga büyütmek gerektiğini ve 29 Kasım’da KESK’in düzenlediği mitingde “kâr değil insan savaş değil iş” demek için BAK kortejini yığınsal bir kalabalık haline getirmek için çalışmalara başlamak gerektiği kararıyla toplantı son buldu.

11 Kasım 2008 – NATO Kapatılsın Toplantıları – İstanbul

11 Kasım günü Boğaziçi Üniversite’sinin Kilyos Kampusu’nda Kerem Kabadayı ile gerçekleştirilen “Türkiye ve NATO ilişkisi” başlıklı toplantıya yaklaşık 70–80 kişi katıldı. Toplantıda Kerem Kabadayı öncelikle NATO-Gladio ilişkisini, İncirlik Üssü’nü, nükleer başlıkları ve NATO’nun kirli yüzünü anlattı. Yarım saatlik bir sunumun ardından bir buçuk saate yakın bir süre salondaki katılımcılarla sohbet edildi. Obama’nın başkanlığının nasıl algılanması gerektiğinden, Ortadoğu barışına kadar çok farklı konularda sorular geldi. Bu konularda karşılıklı fikir alışverişinin ardından öğrencilerle beraber kantine gidilerek sohbet edildi. Orada yapılan sohbette Boğaziçi’nin Kilyos Kampusu’nda çok fazla öğrenci kulübü faaliyeti olmadığı ve bu kampüste bir Barış ve Adalet Kulübü kurulması fikri konuşuldu. En kısa zamanda yeniden bir araya gelinip Kilyos Kampusu’nda nasıl bir öğrenci kulübü kurabiliriz konusunu konuşmak üzere anlaşılarak etkinlik sona erdi.

12 Kasım 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – Kadıköy

Kadıköy Moda Kültür Merkezi’nde geçekleştirilen toplantının konuşmacıları KESK Genel Başkanı Sami Evren ve sanatçı İlkay Akaya idi. Krizin ve hükümetin ekonomik politikalarının ayrıntılı bir değerlendirmesini yapan Sami Evren’in ardından İlkay Akaya barışın iki savaş arasındaki süre olarak algılandığını ve kaynakların orduya ve silahlara akıtıldığı bir ülke olamamak için çok geç kalmadan birleşmemiz gerektiğini dile getirdi. Toplantı 29 Kasım mitingine ve NATO kampanyamızı büyütmeye çağrıyla sona erdi.

16 Kasım 2008 – ASF Hazırlık Toplantısı – Diyarbakır

Diyarbakır’da yapılan toplantıya Küresel BAK adına Yıldız Önen katıldı. Toplantıda Sosyal Forum süreçleri tartışıldı. Mezopotamya Sosyal Forumu ile ortaklaşa yapılan hazırlık toplantısında ASF 2010’nun nasıl örgütleneceği konuşuldu. MSF’nin Ekim 2009’da olmasının ASF2010 sürecini olumlu etkileyeceği anlatıldı.

17 Kasım 2008 – Yazılı Basın Açıklaması – İstanbul

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün AB Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün eğer Ege’de Rumlar devam etseydi ve Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler var olmaya devam etseydi, acaba aynı milli devlet olabilir miydi?” sözlerine karşı ırkçılığın barış ve adalet taleplerini gölgelediği belirtilerek Bakan Vecdi Gönül’ün görevden uzaklaştırılmasını isteyen yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

22–23 Kasım 2008 – ASF Hazırlık Toplantısı – İstanbul

2010 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek Avrupa Sosyal Forumu’nun Hazırlık toplantısı 21- 23 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye Sosyal Forumu’nun ev sahipliği yaptığı forum İstanbul’da Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampusu’nda düzenlendi. Toplantının amacı, İsveç’te gerçekleşen 5. Avrupa Sosyal Forumu’nun değerlendirmek ve 2010 yılında İstanbul’da gerçekleşecek ASF için bu değerlendirmeler ışığında önerileri değerlendirmekti.

25 Kasım 2008 – Savaş ve Ekonomik Kriz Toplantıları – İstanbul

25 Kasım Salı günü Karakedi Kültür Merkezinde “SAVAŞ DEĞİL HAYAT! SAVAŞ KARŞITLARININ BÜTÇEYE İTİRAZI VAR!” toplantısı yapıldı. Toplantıda Sami Evren, Yıldız Önen ve Memet Ali Alabora konuşmacı oldular. 29 Kasım mitingine çağrı yapılan toplantıda krizin savaş ve işgallerle paralel gidebileceği konuşuldu.

29 Kasım 2008 – Miting- Ankara

29 Kasım Cumartesi günü DİSK ve KESK’in çağrısı ve “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi ” talebiyle Ankara’da yapılan ve on binlerce emekçinin katıldığı mitingde Küresel BAK olarak yer alındı. Oldukça coşkulu olan kortejde barış bayrakları ve “Savaş değil hayat, Bomba değil iş” dövizleri taşındı.

29–30 Kasım 2008 – Balkan Savaş Karşıtları Toplantısı – Atina

29–30 Kasım 2008 tarihleri arasında, 16 ülkenin katılımcısı ile Atina’da düzenlenen Balkan Savaş Karşıtları Konferansı’nda Küresel BAK’ı Nilüfer Uğur Dalay temsil etti. 4 Nisan’da yapılacak NATO karşıtı eylemliliklerin ortaklaşa örgütlenmesi tartışıldı. Balkan’lardaki üslere karşı mücadelenin nasıl yaygınlaşabileceği konuşuldu. Bu konferansın bir ilk olması daha sonra devam edilmesi gerektiği anlatıldı.

30 Aralık 2008 – Basın Açıklaması- İstanbul

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun çağrısıyla, 30 Aralık Salı akşamı saat 18.30 ‘da Beyoğlu Galatasaray Lisesi önündeki meydanda toplanan  savaş karşıtları ile birlikte, Gazze’ye yönelik katliamı kınayan bir gösteri yapıldı.

“Filistin’e özgürlük” dövizleri ve barış bayrakları ile “Filistin’e Özgürlük – Vahşeti Durdurun” pankartı taşındı. Eyleme aydınlar, sanatçılar ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi de destek verdi.

Küresel BAK’ın ilk imzacılarından sair Refik Durbaş’ın, Gazze katliamı üzerine yazdığı şiirin okunması ile başlayan basın açıklaması metnini BAK Yürütme Kurulu üyesi Kerem Kabadayı okudu.

Basın açıklamasında, Gazze’ye yönelik saldırının vahşete dönüştüğü, bütün dünyanın İsrail’i kınamasına rağmen ABD yönetiminin Filistinlileri kınadığı, AKP hükümetinin de saldırıyı sözde kınamak ile yetinmeyip etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Eylemin katılımcıları arasında bulunan ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ta kısa bir konuşma yaptı. Hükümetin saldırılardan bir hafta önce İsrail ile görüştüğüne dikkat çeken Uras, son saldırıların bu görüşmenin hemen ardından yapılmasının manidar olduğunu vurguladı ve İsrail ile gizli görüşmelerin tutanaklarının açıklanmasını talep ettiklerini belirtti.

Basın açıklaması sonrasında, Küresel BAK pankartı ve barış bayraklarıyla Tünel’e doğru bir yürüyüş yapıldı. ‘Hepimiz Filistinliyiz”, “Filistin’e Özgürlük”, “Filistin Halkı Yalnız Değildir”, “Dur De Dur De İsrail’e Dur de” sloganları atıldı.  Oda kule önüne toplanıldı ve burada yapılan anonslardan ve Filistin ile dayanışmayı vurgulayan sloganlardan sonra dağınıldı.

5 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İstanbul

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun çağrısıyla,  5 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 ‘da Beyoğlu Galatasaray Lisesi meydanında toplanan savaş karşıtları ile Gazze’ye yönelik katliamı kınayan bir gösteri yapıldı.

Filistin’e Özgürlük Vahşeti Durdurun pankartı ve Filistin’e özgürlük” dövizleri ile barış bayrakları taşıyan yüzlerce savaş karşıtı ile sloganlar ile Filistin halkına destek verildi. Eyleme aydınlar, sanatçılar ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi de katıldı.

Küresel BAK’ın ilk imzacılarından ve aktivistlerinden olan sanatçı Mustafa ALABORA basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında, ‘1,5 milyon Filistinli önce bir kafese sıkıştırılır gibi, Gazze’ye sıkıştırıldı. Bütün kapılar kapatıldı. Dünyayla bağı kesildi. Havadan, karadan ve denizden bombardımana tutuldu. İsrail ordusu dünyanın gözü önünde adeta kafesteki kuşları ağır silahlarla avlar gibi öldürüyor’ denildi. Ayrıca Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu olarak dünyaca ünlü Britanyalı yazar John Berger ve Uruguayli yazar Eduardo Galeano’nun, İsrail ordusunun Gazze’ye karşı günlerdir devam eden askeri operasyonların durdurulması ve dayanışma amaçlı dünyada paylaşıma gönderdiği metin de okunarak çağırının desteklendiği belirtildi.
Ardından Filistin halkına ulaştırmak üzere el ele vererek insan zinciri ile tünel meydanına doğru ilerlendi. Tünel meydanında biriken binlerce kişi ile tekrar buluşma noktası Galatasaray meydanına yürüyüş yapıldı ve Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu ve tüm savaş karşıtları olarak bugün Filistin’in tek umudunun bu küresel dayanışma olduğu vurgulandı. Savaş karşıtları olarak İsrail’in saldırıları durana dek sokaklarda olacaklarını Filistin ile dayanışmaya devam edileceği belirtildi. Filistin Halkı ile dayanışma için 10 Ocak Cumartesi günü yine aynı yerde Galatasaray Lisesi önünde daha büyük bir kalabalık ile bulumsak üzere eylem sona erdi.

5 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İzmir

Küresel BAK İzmir olarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 17.30’da, 100 kişilik bir katılımla, sloganlar eşliğinde yürüyüşümüzün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın metninde, Filistin’de sadece Filistinliler değil, insanlık da ölüyor! Filistin halkının yok edilişine suskun kalan bütün devletler bu katliamın suç ortağı olduğu vurgusu yapıldı.

Basın metninde ayrıca AKP hükümetine de seslenildi.

“İSRAİL’İ KINAMAK YETMEZ!”

“BU VAHŞET SONA ERENE KADAR İSRAİL İLE TÜM ASKERİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ DONDURUN!”

“BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ OLARAK İSRAİL’E SİYASİ YAPTIRIM ÖNERİN!”

8 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İzmir

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun çağrısıyla,  8 Ocak Perşembe akşamı saat 18.30 ‘da Kadıköy Beşiktaş İskelesi meydanında Barış bayrakları ve Filistin’e Özgürlük dövizleri ile katılan birçok kurum ve savaş karşıtı aktivist ile birlikte Filistin ile dayanışma eylemi yapıldı.

Toplanmanın ardından iskelede yürüyüş yapıldı ve Küresel BAK adına basın açıklamasını Küresel BAK yürütme kurulu üyesi ve aktivisti Kerem Kabadayı okudu.

Basın açıklamasında Gazze’nin yıllardır suren ambargo ve işgal dolayısı ile yıllardır insanlık dışı koşullarda yaşadığı, bugün yaşananlar karşısında devletlerin tutumlarının ikiyüzlü olduğu ve acil olarak somut kararlar verilmesi ve yaptırımlar uygulanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye’nin derhal İsrail ile anlaşmaları iptal etmesi ve tüm işbirliklerine son vermesi gerektiği de vurgulandı.
10 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İzmir

Dünyanın Bütün Filistinlileri Birlesin!

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun çağrısıyla,  10 Ocak Cumartesi saat 16.00 ‘da Beyoğlu Galatasaray Lisesi meydanında toplanan savaş karşıtları ile Gazze’ye yönelik katliamı ve Türkiye’nin İsrail ile olan anlaşmalarını kınayan bir yürüyüş yapıldı.

Dünyanın Bütün Filistinlileri Birlesin pankartı ile küresel olarak Filistin ile dayanışma günü olan 10 Ocak günü Küresel Bak’da dünya ile birlikte Filistin’e ile dayanışma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde İsrail ile anlamsalar iptal edilsin ve Gazze’de işgale son dövizleri tasındı.

Galatasaray Lisesi önünde Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu yürütme kurulu üyesi Nuri Ödemiş Mahmude Derviş’in Ahmed Zaatar isimli Filistin direnişini anlatan bir şiir okudu. Ardından sloganlar ile Taksim tramvay durağına kadar yüründü.

Tramvay durağında Küresel BAK adına basın açıklamasını Küresel BAK aktivisti Zeynep Tanbay okudu.

Basın açıklamasında Gazze’nin içinde bulunduğu koşullara değinilirken ayrıca bugün Filistin hakli ile küresel dayanışmayı büyütmenin önemine de değinildi.

Küresel BAK olarak Filistin’de yaşananlar bahane edilerek her yerde yapılamaya çalışılan Yahudi düşmanlığı ve ırkçı milliyetçi tutumlara karşı ‘İsrail’de günlerdir sokakları dolduran İsrailli savaş karşıtları gibi bizler de Gazze halkı için ses çıkartıyoruz. Filistin halkıyla kurulan küresel dayanışmanın bir parçası olan İsrailli savaş karşıtlarını, Filistinlilerle birlikte yaşamak isteyen İsrailli dostlarımızı selamlıyoruz.’ Diyerek bu tutuma karşı olan tavır ortaya kondu.

Basın açıklaması bittikten sonra saldırı ve işgal sürdüğü surece Sokaklarda olunacağı belirtildi.

12 Ocak 2009 – Toplantı – Paris

10–11 Ocak’ta Paris’te “Küresel Kriz: Avrupa ve bölgesel çalışma ağları” toplantısı yapıldı.  Toplantıya aralarında Attack Avrupa Çalışma Ağı, sendikalar, çevre, kadın, öğrenci, baskılara karşı ve yoksulluğa karşı kurum temsilcilerinin olduğu 15 ülkeden 200 kişi katıldı. Toplantının amacı ekonomik krize karşı Avrupa sosyal hareketlerinin bir program oluşturmasıydı. Programın yanı sıra eylemlerin koordine edilmesi, mümkünse Avrupa çapında bir eylem günü belirlenmesi toplantının amaçları arasındaydı.

12 Ocak 2009 – Toplantı – Paris

3–5 Nisan’da Strasburg ve Baden-Beden’de yapılacak NATO zirvesine karşıtı toplantı ve eylemlerin uluslar arası koordinasyonu 12 Ocak’ta Paris’te yapıldı. Toplantıya İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye’den savaş karşıtı platformlar, sendikalar, çevre örgütleri ve siyasal örgütler katıldı.

14 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İzmir

14 Ocak Çarşamba günü saat 17.30 da İzmir Konak’ ta bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına çok sayıda savaş karşıtı destek verdi. Gazze’ye operasyonlar devam ederken, BAK sokakta olmaya ve savaşa karşı ses çıkarmaya  devam ediyor. Bu eylemde de “bir-bir bir mart daha” sloganları atıldı ve Şimdi AKP’nin İsrail’le yapmış olduğu bütün ikili anlaşmalarını askıya alması istendi.

19 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İstanbul

19 Ocak Pazartesi günü saat 14.30’da  Agos gazetesi önünde Hrant Dink’i anma etkinliği için buluşuldu.

On binlerce kişi ile Hrant için bir araya geldi. Tek ses tek yürek olundu. Hrant’ın 2 yıl önce acımasızca öldürüldüğü yer olan AGOS gazetesi önünde toplanıldı.

Sesler sadece Hrant için çıktı saat 14.30’da anma töreni duduk sesi ile başladı.

Ardından Hrant’ın sesinden  ayrımcılığa karşı 1 dakikalık bir konuşma dinledik. Anma etkinliğinde konuşmayı Hrant’ın arkadaşlarından Halil Ergün yaptı.

Hrant Dink’in öldürüldüğü yere mumlar yakarak ve karanfiller atarak anma etkinliği sona erdi.

20 Ocak 2009 – Radyo Programı / Açık Radyo – İstanbul

Yaşam Radyo’da yapılan Jazz Cafe programına Küresel BAK aktivisti Nilüfer Uğur Dalay katıldı. Programda Bush’un görev süresinin dolması nedeni ile yapılacak basın açıklaması duyurusu yapıldı. Ayrıca programda Irak işgali, Ortadoğu politikaları ve 4 Nisan NATO kampanyasından da bahsedildi.

20 Ocak 2009 – Basın Açıklaması ve Konser – İstanbul

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun çağrısıyla, 10 Ocak Salı akşamı saat 18.00 ‘de Beyoğlu Galatasaray Lisesi önündeki meydanda toplanan savaş karşıtları ile birlikte, dünyanın 1 numaralı teröristi dediğimiz George W. Bush’un gidişi nedeni basın açıklaması ve gösteri yapıldı. Basın açıklamasını ilk imzacılar ve aktivistler olan Yıldız Ramazanoğlu ve Roni Margulies okudular.

“Filistin’e özgürlük” dövizleri, barış bayrakları, düdükler,  davullar ve sloganlar ile George W. Bush’un artık tarihin çöp sepetine gönderildiği vurgulandı. Bush’un Irak’ta yaptığı veda konuşmasında ayakkabısını fırlatarak Ortadoğu halklarının tepkisini dile getiren El Zaid ile dayanışmayı da göstermek amacı ile Bush tarihin çöp sepetine posterlerine ayakkabılar atılarak gönderildi. Ayrıca eylem boyunca hükümetten El Zaid’in siyasi sığınmacı olarak Türkiye’ye davet edilmesi talebi El Zaid’in kukla Irak hükümeti tehditlerinden ve işkencelerinden kurtarılması talebi de dile getirildi. Savaş karşıtı aktivistler ve katılan birçok kurum ile birlikte Galatasaray’da yapılan eyleme son verildi.

Ardından eylemliliğin devamı olan Beşiktaş Çadır Cafe’de düzenlenen konsere gidildi. Açılış konuşmasını Barış ve Adalet Koalisyonu yürütme kurulu üyesi Bülent Aydın ve BarışaRock adına Ragıp İncesağır yaptı.

Teneke Trampet, Taner Ongür ve Serap Yağız ile Suların Uğultusu ve Kardeş Türküler Solisti Feryal Öney ile barış şarkıları söylendi. Bir gün önce anmasını yaptığımız Hrant Dink tekrar anıldı. Savaşsız barış içinde adil bir dünya dilekleri ile etkinlik bitirildi.

24 Ocak 2009 – Basın Açıklaması – İstanbul

İsrail’le ikili Anlaşmalar İptal Edilsin’

24 Ocak Cumartesi günü ‘ İkili Anlaşmalar İptal Edilsin – İsrail Pilotlarının Konya’da Eğitilmesine Son Verilsin’ talepleri ile bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklaması, Demokratik Toplum Partisi (DTP) – Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) – Dur De – Emekçi Hareket Partisi (EHP) – Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) – Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği – Küresel Eylem Grubu  (KEG) – Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK) – MAZLUMDER – Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) – Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) – Sosyalist Parti – Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) – Yeşiller Partisi birlikte örgütledi.

Basın açıklaması metnini gazeteci, yazar Leyla İpekçi okudu. Basın açıklamasında bugün bölgede yapıldığı iddia edilen ateşkesin gerçek bir ateşkes olmadığı ve İsrail’in insanlık suçu işlediği ve yargılanması gerektiği belirtildi. İsrail ile tüm askeri, ekonomik işbirliğini durdurulması, tüm askeri anlaşmaların iptal edilmesi, İsrailli pilotların Türkiye’de Konya’da eğitilmesine, bu işbirliğine derhal son verilmesi talep edildi.

‘Katil İsrail Filistin’den Defol, Tayyip Konuşma Anlaşmaları İptal Et, Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz’ sloganları atılarak basın açıklamasına son verildi.

27 Ocak 2009 – Dünya Sosyal Forumu –Belem

Bu yıl Brezilya’nın Amazon bölgesinde bulunan Belem kentinde düzenlenen Dünya Sosyal Forumu 27 Ocak Salı günü düzenlenen coşkulu yürüyüşle başladı. Dünya Sosyal Forumu’na Erkin Erdoğan katıldı. Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı gösteri ile başlayan forumda 10 tema etrafında yaklaşık 2 bin 600 etkinlik düzenlendi.

30 Ocak 2009 – Toplantı – İzmir

30 Ocak  2009 Cuma günü İzmir Küresel BAK, BAK aktivistlerinin katılımı ile Karakedi Kültür Merkezi’nde “Filistin: Neler yaşandı?  Bizi neler bekliyor” konulu bir toplantı yaptı. Toplantıya çok sayıda BAK aktivisti katıldı. Konuşmacı Küresel BAK’ın ilk imzacılarından yazar Roni Margulies’di.  İsrail’in Filistin saldırısı ve Başbakanın Davos konuşması üzerine geçen bir toplantı oldu.

5 Şubat 2009 – Basın Açıklaması – İstanbul

Önümüzdeki Nisan ayının başında NATO, kuruluşunun 60. yılını kutlayacak. NATO’cular, NATO üyesi ülkelerin devlet erkânı, generaller, komuta kademeleri bir araya gelerek 60 yılı kutlayacaklar. Küresel savaş karşıtı hareket tüm dünyada NATO’ya Hayır Savaşa Hayır sloganı ile bu zirveyi ve kutlamaları protesto etmeye hazırlanıyor.

05 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de TMMOB İstanbul Şubesinde yapılan basın açıklamasını, Antikapitalist, BarışaRock İnisiyatifi, Barışa Pedal Grubu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Emek Partisi, (EMEP), Emekçi Hareket Partisi(EHP), Ezilenlerin Sosyalist Platformu(ESP), Filistin Halkı ile Dayanışma Derneği, Genç Siviller, Halk Cephesi, HOMUR Karikatür ve Mizah Grubu, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi, İnsan Hakları Derneği (IHD), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK), Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK), Küresel Eylem Grubu(KEG), MAZLUMDER, Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP), Sosyalist Parti, Sosyalist Demokrasi Partisi(SDP), Sosyal Demokrasi Vakfı(SODEV), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği,

Yeşiller Partisi birlikte örgütledi. Basın açıklamasını Tahsin Yeşildere okudu.

Basın açıklamasında bundan sonra sadece NATO’yu teşhir etmekle, “NATO dağıtılsın” demekle yetinilmeyeceği, Türkiye’nin NATO’dan derhal çıkması gerektiği ve Türkiye’nin NATO’nun parçası olarak görev yaptığı Afganistan’dan derhal çekilmesi, İzmir’de, Konya’da, Şile’de, Balıkesir ve Marmaris’te bulunan NATO üslerinin derhal kapatılması talepleri dile getirildi.

18 Şubat 2009 – Toplantı – İstanbul

Küresel BAK, 18 Şubat’ta, Eğitim Sen 2 No’lu şubede “İsrail’in Filistin saldırganlığı, kökenleri, nedenleri” başlıklı bir toplantı yaptı. Toplantıda, Radikal gazetesi yazarı Ceyda Karan ve Küresel BAK aktivisti, yazar Roni Margulies konuşmacıydılar. Moderasyonu Küresel BAK aktivisti Nilüfer Uğur Dalay yaptı.

Roni Margulies ve Ceyda Karan İsrail’in Gazze saldırısını hem İsrail hem Filistin cephesinden yorumladılar. İsrail’in Yahudi devletini yaşatma amacı devam ettiği sürece bölgede bir barışın kurulamayacağının altı çizildi. Filistin cephesinde ise Hamas’ın artık bir güç olarak kabul edilmesinin kaçınılmaz olduğu söylendi.

İkinci bölümde, ABD’de Obama dönemi ve ABD’nin Ortadoğu politikalarının bugünü ve yarını, Türkiye’nin bu yeni politikalar sonucunda alacağı konum konuşuldu. Obama’nın Ortadoğu politikalarını oluşturduğu ve bu çerçevede Türkiye’ye rol vermeyi amaçladığı söylendi. Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki Ortadoğu’ya egemen olma mücadelesinin bu rol biçmeyi etkileyeceği ortada dendi.

27 Şubat 2009 – Yazılı Basın Açıklaması – İstanbul

ABD’nin Irak’tan çekilme planında, Türkiye’nin en önemli destekçi ülke olacağına dair bilgiler geliyor. ABD önümüzdeki 16 ay içinde Irak’tan askerlerinin büyük kısmını çekeceğini açıkladı. ABD Irak’tan çekilirken, Türkiye’de limanları, köprüleri, üs ve havaalanlarını kullanmaya hazırlanıyor. Bazı Hükümet yetkilileri de bu konudan söz etti. Türkiye halkları ve savaş karşıtları olarak, 1 Mart 2003’te püskürtülen suç ortaklığının bugün de reddedildiğini belirten bir basın açıklaması yapıldı.

4 Mart 2009 – Toplantı –Ankara

Ankara’da Antikapitalist Öğrenciler tarafından Cebeci kampüsünde “Antikapitalist Forum” adıyla düzenlenen toplantılardan biri NATO karşıtı etkinliklere ayrıldı. “NATO: Savaşla dolu 60 yıl” başlıklı toplantıda Küresel BAK aktivisti Yıldız Önen ve Antikapitalist Öğrencilerden Duygu Maktav konuşmacı olarak katıldılar.

Duygu Maktav, NATO’nun ne olduğunu ve ona neden karşı olduğumuzu anlattı. Savunma örgütü adı altında kurulan NATO’nun nasıl bir savaş aracı olarak kullanıldığını anlattı. Sadece savaş ve işgalde değil, Galdyo tarzı örgütlenmelerle barış zamanlarında bile dünyada şiddetin yayılmasında oynadığı rolü anlattı.

Yıldız Önen, Antikapitalist hareket ile savaş karşıtı hareket arasındaki bağ ve antikapitalist hareket açısından “60 yıl yeter-NATO Dağıtılsın” eylemlerinin önemini anlattı. Son yıllarda radikalleşen küreselleşme karşıtı hareketin içinde savaş karşıtı hareketin hala önemini koruduğunu vurguladı.

Tartışma bölümünde NATO’nun bir emperyal savaş aygıtı olarak rolüne değinildikten sonra, Türkiye’nin bu aygıt içindeki yeri tartışıldı. NATO’ya karşı mücadelenin barış mücadelesinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Ergenekon ile NATO’nun bağlantısı üzerinde duruldu.

Toplantı 4 Nisan mitingine çağrı ile bitirildi.

12 Mart 2009 – Radyo Programı / Açık Radyo –İstanbul

Açık Radyo’da yapılan Açık Gazete programına Küresel BAK aktivistleri İrem Nur Aksu ve Şengül Çiftçi katıldı. Programda 4 Nisan NATO’ya Hayır Mitinginden ve bu kampanyanın bir ayağı olan Barış Panayırı konuşuldu. Programda 13-14 Mart tarihlerinde Kadıköy’de yapılacak Barış Panayırı duyuru ve çağırısı yapıldı.

13 – 14 Mart 2009 – Barış Panayırı –İstanbul

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun ( Küresel BAK ) 2009 Barış Panayırı’nda buluşan savaş karşıtlarının bu yılki başlığı “NATO’ya hayır/NATO Afganistan’dan defol”du. NATO üyesi ülkeler askeri örgütün 60. yılını Nisan ayı başında “kutlamaya” hazırlanırken savaş karşıtları da bir dizi etkinlikle bunu protesto ediyor, NATO’nun dağıtılmasını istiyor.

13–14 Mart’ta, Kadıköy İskele Meydanı’nda kurulan Barış Panayırı’nın açılışına milletvekilleri Akın Birdal, Sabahat Tunce, Ufuk Uras ve çok sayıda savaş karşıtı katıldı.

Panayır açılışında Kerem Kabadayı, Ufuk Uras, Akın Birdal ve İHH’ dan Süleyman Kurt birer konuşma yaptılar.Açılışın ardından “Bush’a ayakkabı” atılarak, Irak’ta Bush’a ayakkabı attığı için üç yıl ceza alan gazeteciyle dayanışma gösterilerek Panayır etkinlikleri başladı.

Bush’a ayakkabı atıldıktan sonra “Savaşa Hayır” forumu gerçekleşti. Forumda konuşan Ufuk Uras, “Savaşta savaşanlar, savaşlara karar verenler olsaydı savaşlar olmazdı” dedi.

“Savaşta medyanın rolü” adlı panelde konuşan Haber-Sen’den Mehmet Demir savaşların “ideolojik cephanesinin” medya olduğunu anlattı. Savaş başlamadan önce medyanın bir ön hazırlık yaparak, insanlarda “biz algısı” yarattığını söyleyen Demir, “Medya, savaşın farklı güçlerin savaşı değil, hepimizin savaşı olduğunu bize empoze etmeye çalışıyor” diye konuştu.

Biz algısını yaratan medyanın, bir de savaşılacak bir “öteki” yarattığını vurgulayan Demir, “biz, bizim ülkemizin başka bir ülkeye savaş açmasını, başka insanları öldürmesini keyifle izliyorsak, buna taraf oluyorsak, medya burada başarıya ulaşmıştır” dedi.

Küresel BAK aktivisti Şenol Karakaş “Irak Savaşı” başladığında düşen ilk bombaları bazı ABD televizyonlarının “Irak’ta havai fişek gösterisi var” diye verdiğini söyledi. Karakaş, bu tarz haberciliğin, işgal kuvvetlerinin tanklarına binip, onların tarafından savaşı izleyen “iliştirilmiş gazeteciler” tarafından yapıldığını vurguladı.

Panayırın birinci günü, Marsis’in verdiği konserle sonlandı. Konsere akşam işinden çıkan, vapurlardan inerek Kadıköy’e gelen yüzlerce insan katıldı.

Panayırın ikinci gününde Dünya Su Zirvesi’ni protesto eden Alternatif Su Forumu kampanyası İskele Meydanı’ndan Barış Panayırı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Burada kampanya adına Kerem Kabadayı basın açıklaması yaptı, ardından İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel bir konuşma yaptı.

Basın açıklamasından sonra çadır alanında  “NATO Afganistan’da Ne Arıyor” başlıklı panele Roni Margulies ve Mor ve Ötesi müzik grubundan Kerem Kabadayı konuşmacı olarak katıldı.

Kabadayı, ABD ve NATO’nun Afganistan işgalini sürdürmesinin ardında, Afganistan’ın, Rusya ve Çin gibi büyük devletlere karşı bir üs olarak kullanılmasının olduğunu söyledi.

Kabadayı, Türkiye’nin bu bölgede asker bulundurmasında gizli bir işbirliği olduğunu, Türkiye’nin “orada ne yaptığının” açıklanmadığını, gizli tutulduğunu söyleyerek bu durumun “bir muamma” olarak kaldığını belirtti.

Bunun “küçük emperyalist devlet zihniyeti”nden ileri geldiğini ifade eden Kabadayı’nın ardından Margulies, Türkiye’nin böyle durumlar için hevesli bir devlet olduğunu söyledi; ABD’nin işgal ettiği bütün topraklara asker yetiştiremeyeceğini, bunun için de bu bölgede Türkiye gibi hevesli bir ülkeden asker istediğini belirtti.

Margulies şöyle devam etti: “Önümüzdeki 20–30 yıllık dönemde Çin ABD’nin en büyük rakibi olacak, ABD bunu bildiği için orada silahlanarak Çin’i de silahlanmaya zorlayacak. Böylece, Çin’in ekonomisi silahlanma gibi üretken olmayan yatırımlarla zarar görecek. ABD, Rusya’yı bu şekilde zayıflattığını düşünüyor.”

Ardından “Gençler forumu” yapıldı. Forumda konuşan Küresel BAK aktivistleri NATO’yu teşhir eden konuşmalar yaptılar. Savaş karşıtı hareketin tartışmalarını paylaştılar.

Panayırda çeşitli stantlar açıldı. Bush’a ayakkabı atma oyunu ve çeşitli atölyeler yapıldı.

Panayır boyunca “NATO Afganistan’dan defol!” ve “Filistin’e özgürlük” bildirilerinden binlerce dağıtıldı.

Çok sayıda insan “Küresel BAK aktivisti olmak istiyorum” metnine imza attı. Üçüncü Barış Panayırı Teneke Trampet’in verdiği kapanış konseriyle sona erdi

13 – 15 Mart 2009 – Avrupa Sosyal Formu Hazırlık Toplantısı – Atina

24–27 Haziran 2010’da İstanbul’da yapılacak altıncı Avrupa Sosyal Forumu’nun ikinci hazırlık toplantısı 13–15 Mart’ta Atina’da yapıldı. Cuma günü çalışma ağları toplantıları oldu. Cumartesi günü moderasyonu Yannis Alpmanis, Mine Sancı ve bir Fransız aktivist yaptı. Belem’de yapılan Dünya Sosyal Forumu, Çalışma ağları raporları, Mezopotamya Sosyal Forumu ve İstanbul 2010 hazırlıkları konuşuldu. Pazar günü moderasyonu Anastasia Theodorakopoula ve Yıldız Önen yaptı. Babels’in durumu, İstanbul 2010, ASF hazırlık toplantıları ve diğer konularda kararlar alındı.

Cumartesi ASF Meclisi, Yannis Alpmanis’in yaptığı açılış konuşması ile başladı. Ardından Dünya Sosyal Forumu gündemine geçildi.

DSF üzerine Dünya Sosyal Forum Konsey üyesi Rafaella Bolini bir sunuş yaptı. Bolini’nin sunuşunun özeti:
“Belem’deki başarılı DSF’den sonra sosyal forumlar üzerine yapılan bitirilsin tartışmaları bitti. DSF 150 bin kişinin katılımı ile oldukça başarılı bir forumdu. 50 binden fazla genç kamplarda kaldı, tartıştı. Pek çok sol, ilerici, radikal kişi ve kurum foruma katıldı. Kapitalist sisteme kültürel ve politik alternatif öneren yerli halkın temsilcileri oradaydı. Forumun olumlu bir sonucu kurumlar ve sosyal hareketler arasındaki ilişkileri geliştirdi. Latin Amerika’nın beş bakanının katıldığı iki büyük toplantı oldu ama bu sosyal forumu egemenlikleri altına aldıklarını göstermez. Forum hazırlık süreçlerinde çalışma ağları çok iyi çalıştı. Bunu sürdürmek gerekiyor. Her zamanki etkinliklerin çakışması sorunu yaşandı. Ama bu sefer son gün gündüz tema meclisleri toplandı, öğleden sonrada sosyal hareketler meclisi bir araya geldi. Bu açıdan iyi bir deneyim yaşadık. Gelecek DSF, 2011’de Kenya’da yapılacak. Bu DSF’yi uluslar arası komiteyle örmemiz gerekiyor. DSF hazırlık komitesi herkese açıktır.”

Salondan söz alanlar Bolini’nin sunumunu geliştiren konuşmalar yaptılar. DSF sürecindeki başarıların ASF sürecinde kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Çalışma ağlarının forumları örgütlemesinin önemi vurgulandı. Bazı konuşmacılar ise Başkanların katılmasını yanlış bulduklarını söylediler.

İkinci gündem maddesi çalışma ağlarının raporları ve önümüzdeki etkinlik takvimiydi.

Sosyal Forum Meclisine sunulan çalışma raporları aşağıdadır.

Eğitim Çalışma Ağı: Yedi ülkeden çeşitli aktivistler ve sendika temsilcileri katıldı. Avrupa’nın her yerinde okullara saldırı olduğu, eğitime ayrılan bütçenin kısıtlandığı, demokratik hakların teker teker geri alındığı söylendi. 28 Mart’ta ortak eylem kararı var. Çalışma ağı, eğitim üzerine bir bildirge hazırlıyor, bu bildirge milletvekili adaylarına yollanacak. Çalışma ağı herkese açık bir Avrupa Eğitim Meclisi toplayacak.

Savaş Karşıtı Çalışma Ağı: Gazze saldırısına karşı tüm Avrupa’da on binlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıldı. Şimdi 3–5 Nisan’da Strasbourg-Baden Baden’de yapılacak NATO karşıtı toplantılar ve gösteriler için hazırlıklar sürüyor. Avrupa’nın çeşitli yerlerinden bu etkinliğe aktivistler katılacak. Ayrıca Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde 4 Nisan’da büyük gösteriler düzenlenecek. 1 ve 2 Nisan’da İngiltere’de G20 zirvesine karşı gösteriler düzenlenecek. Türkiye’de Obama’nın ziyareti sırasında 6–7 Nisan’da gösteriler düzenlenecek. Prag ta da Obama ziyareti protesto edilecek.

Avrupa Bildirgesi: ASF dışında çeşitli inisiyatifler örgütledikleri toplantılarda Avrupa sosyal hareketleri tartışıyorlar. Bunlar ASF açısından sorun olmamalı. Avrupa bildirgesini ekonomik ve politik olarak yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Avrupa bildirgesinin web sitesinde çeşitli dillerden bilgiler mevcut. www.europe4all.org

Doğu Avrupa Genişleme Çalışma Ağı: Ekonomik kriz Doğu Avrupa’da daha keskin geçiyor. Doğu Avrupa çalışma ağı kriz üzerine bir bildirge hazırlayacak ve ASF e-mail grubuna atacak. İstanbul’da yapılacak ASF’ de Doğu Avrupa çalışma ağı Doğu Avrupa Meclisi toplayacak. Bunun için İstanbul’da yapılacak ASF için güçlü bir dayanışma fonu toplanması gerekiyor.

Emek ve Küreselleşme Çalışma Ağı: Dünya Sosyal Forumuna katılan Emek ve Küreselleşme Çalışma Ağı sosyal hareketleri ve sendikaları birbirine bağlayacak çeşitli etkinlikler örgütlemeyi düşünüyor. Bunun için bir komite oluşturulacak ve Haziran’da bir meclis oluşturmak için çalışacaklar.

Kadın Çalışma Ağı: Kadınların ASF sürecindeki varlıkları oldukça sorunlu. 2010’da bir Dünya Kadın Yürüyüşü olacak. Büyük olasılıkla Avrupa’da bir otobüs Avrupa’da dolaşacak ve “Kadınlar krizi ödemeyecek” kampanyasını inşa edecek. Aynı zamanda gelecek ASF için bir örgütlenme süreci başlatılmasına karar verildi.

Kamu Hizmetleri Çalışma Ağı: Kamu Hizmetleri Çalışma Ağının hazırladığı bildirge üzerinden çalışmalar başlayacak. Daha hızlı ve etkili bir süreç için çalışılacak.

Önümüzdeki etkinlikler:
Anti-NATO zirvesi Strasbourg-Baden Baden:
Bu sene NATO’nun 60. yılı 3–5 Nisan’da kutlanacak. Savaş karşıtları 3 Nisan’da zirvenin engellenmesi için barikatlar kuracaklar. Gösterilerin engellenmesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Şehirde yaşayanların bile hareket etmeleri kısıtlanıyor. Üniversiteler kapatılmaya çalışılacak.

4 Nisan’da Starsburg’da saat 13.00’de büyük bir gösteri hazırlanıyor. 3 ve 5 Nisan’da anti-NATO toplantıları ve forumu yapılacak. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden konuşmacılar savaş karşıtı hareketi tartışacak. 1 Nisan’dan itibaren kamplar kurulacak, gösteriler başlatılacak.

G20 – Londra
28 Mart – 5 Nisan Avrupa’da gösteri haftası olacak. 28 Mart’ta Londra’da ve Avrupa’nın bazı kentlerinde ekonomik krize karşı büyük gösteriler düzenlenecek. 2 Nisan’da G20 protestosu ve savaş karşıtı gösteri Londra’da yapılacak. Ayrıntılar için web sitelerine bakabilirsiniz. www.putpeoplefirst.org.uk, www.stoptehwar.org

G8 – İtalya
G8 zirvesi bu sene 8–10 Temmuz tarihlerinde İtalya’da Maddelena adasında yapılacak. Cobas ve alternatif sendikalar Anti-G8 gösterisi için 28 Mart’ta bir örgütlenme toplantısı yapacaklar. Maddelena adasına gidiş imkânı olmadığı için gösteriler başka bir yerde Olbia’da yapılacak. Ama orada gösteri olup olamayacağı henüz belli değil. İtalya’da solun durumuna göre karar verilecek. İtalyaların önerisi 8 Nisan’da Olbia’da forum, 9 Nisan’da Olbia’da büyük gösteri.

Filistin
30 Mart Filistin’le uluslar arası dayanışma günü. İsrail’in Gazze saldırısına karşı, gösteri, boykot ve protesto günü. Bu kampanyanın amaçlarından biri İsrail ile Avrupa hükümetleri ile askeri malzeme satışı yapan şirketlerin arasındaki savaş ve askeri anlaşmaların iptal edilmesi. DSF kararlarından biri İsrail ile iş yapan uluslar arası şirketleri boykot etmekti. Bu kampanyayı başlatmak için herkes kendi ülkesindeki koşulları değerlendirecek.

Mezopotamya Sosyal Forumu
MSF, Ekim 2009 tarihinde Diyarbakır’da yapılacak. MSF için onlarca kurum birkaç aydır hazırlıklara başladı. MSF, İran, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerini de kapsayan bir forum olacak. Bu bölge hakkındaki sorunları tartışılacağı ayrı bir bölümü olacak. MSF, İstanbul 2010 için bir hazırlık süreci olacak. Diyarbakır ulaşımı rahat bir şehir, tüm Avrupalıları bu foruma bekliyoruz. Kürtçe dili İstanbul 2010’da kullanıldığı takdirde Kürtlerin ASF 2010’a katılımında bir artış olacaktır.

Üçüncü gündem maddesi 24–27 Haziran’da yapılacak İstanbul 2010du. Sunumu TSF adına Tek-Gıda İş uzmanı Burcu Ayan yaptı. Sunumun özeti:

“TSF örgütlenme komitesi içerisinde pek çok sendika ve kurum var. Tüm kurumların büyük etkinlikleri örgütleme yetenekleri var. Hazırlık sürecinde çalışma grupları sosyal forumu örgütlemeye çalışıyor. Tüm çalışmalar demokratik bir şekilde sürdürülüyor. ASF Bilgi Üniversitesinde yapılacak. 2000 kişilik bir amfi-tiyatrosu, onlarca odası var, ayrıca büyük toplantılar için çadırlar kurulacak. Atölyeler, meclisler, kültürel çalışmalar, koordinasyon odası ve bilgisayar odası düzenlenecek. İki girişi var, Türkiye’den katılımı artırmak için giriş ücreti düşük tutulacak. Toplantılar Perşembe, Cuma 3 değişik zaman diliminde, Cumartesi, Pazar tek dilimde yapılacak. Kültürel etkinlikler 21.00–23.00 arası devam edebilecek. Büyük odalarda 4–5 dil çevirisi yapılabilecek, küçük odalarda ardıl çeviri yapılacak. Cumartesi günü mitingden sonra büyük bir konser alanda veya Üniversitede yapılabilir. Toplam harcama 600.000 Euro gibi gözüküyor. Bele

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.