Hakkımızda

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK)

2003 Yılında, dünya savaş karşıtı aydınların Irak işgaline karşı durmak için açtıkları küresel imza kampanyası sonrasında,  Türkiye’de savaş karşıtı bir platform olarak Haziran ayında Küresel BAK kuruldu.

Üç öncelikli hedef gözetildi:

 1. Tüm Türkiye’de savaş karşıtı bir kampanya birliği inşa etmek.
 2. Örgütsüz kesimleri bu kampanya çerçevesinde harekete geçirmek.
 3. Küresel anti-kapitalist savaş karşıtı hareket ile bağlar kurarak küresel bir savaş karşıtı hareketin inşasına katkıda bulunmak.

BAK bugüne kadar yürüttüğü tüm kampanyalarda bu hedefler doğrultusunda hareket etti. Koalisyonun ilk metnine sadık kalındı ve geçen 10 yıla yaklaşık sürede Türkiye’nin en geniş tabanlı savaş karşıtı hareketi haline geldi. Barış ve adalet için çalışan BAK aktivistleri bugüne kadar pek çok kampanya ve etkinlik düzenledi. “Irak’ta İşgale Son Filistin’e Özgürlük” “Gelme Bush”, “Bush’a hayır Irak’ta işgale son”, “ABD işgaline ortak olma”, “İncirlik Askeri Üssü Kapatılsın”, “Savaşa Hayır”, “Filistin halkı ile dayanışma” bu kampanyaların bir kısmı.

Uluslar arası savaş karşıtlarının önemli bir parçasını oluşturdu. Küresel BAK tüm Avrupa Sosyal Forumlarına örgütleyen unsur olarak katıldı. Bazı Dünya Sosyal Forumlarına katıldı, toplantı örgütledi. Mezopotamya Sosyal Forumunda örgütleyici olarak katıldı. Mısır’da, Lübnan’da pek çok uluslar arası savaş karşıtı toplantının örgütlenmesinde yer aldı.

Özgürlükten yana, Barıştan yana, Adaletten yana, Demokrasi ve özerklikten yana, Enternasyonalizmden yana, Hakkaniyetten yana, Dayanışmadan yana, Çeşitlilikten yana, Sürdürülebilirlikten yana olanların bir araya geldiği platform Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’dur.

Küresel BAK Çağrı metni

Aşağıdaki metin, tüm dünyada imzaya açıldı. On binlerce insan çok kısa bir zaman dilimi içinde metni imzaladı. Aralarında küreselleşme karşıtı hareketin tüm kıtalardan sözcüleri, işçi konfederasyonları temsilcileri, Marcos, Tarık Ali gibi farklı görüşlere sahip olsalar da sermayenin küreselleşmesine ve ABD’nin saldırganlığına karşıtlıkta buluşanlar ve binlerce aktivistin olduğu yüz bini aşkın imza bir araya geldi. Bizler de Türkiye’de uluslararası hareketin bir parçası olarak aynı metinle Küresel Barış ve Adalet Koalisyonunu 2003’ten beri inşa ediyoruz…..

“Barış ve adaletten yanayım.

Demokrasi ve bağımsızlıktan yanayım. Bence ne ABD ne de başka bir ülke, halkın iradesini göz ardı edip uluslararası hukuku ihlal etmemeli ve zayıflatmamalı; Güvenlik Konseyinde oy almak için tehdit savurup rüşvet vermemeli.

Silahsızlanmadan yanayım. Herhangi bir ülkenin, dünya çapında gittikçe yayılan bir askeri üs ağı oluşturmasına ve dünyada eşi benzeri olmayan bir silah deposu yaratmasına karşıyım.

Eşitlikten yanayım. Bence ne ABD ne de başka bir ülke, imparator olmaya çalışmamalı. Bence ABD, diğer ülkeler üzerinde politik kıskaç oluşturmak için ya da ABD şirketleri adına Orta Doğu petrolünü kontrol etmemeli.

Özgürlükten yanayım. Irak’ta ve başka yerlerdeki zorbaca rejimlere karşıyım ama ayni zamanda, yeni “önleyici savaş” doktrinine de karşıyım. Bu doktrin, kalıcı ve çok tehlikeli çatışmaları garanti etmektedir; ayrıca halen ABD’nin dünyanın büyük çoğunluğu tarafından barışa yönelik en büyük tehdit olarak görülmesinin sebebidir. Her çeşit emperyalizm, diktatörlük ve politik fundamentalizme karşı halk muhalefetini destekleyen, demokratik bir diş politikadan yanayım.

Enternasyonalizmden yanayım. Tüm yoksullar ve dışlananlardan yanayım. Yoğun bir yanıltıcı bilgilendirmeye rağmen, milyonlar bu adaletsiz, hukuksuz ve ahlaksız savaşa karşı çıkıyor ve ben de sesimi onların sesine katmak istiyorum. Dünya işçileri ve dünya nüfusunun ezici çoğunluğu ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki ahlaklı liderlerle omuz omuza duruyorum.

Çeşitlilikten yanayım. Göçmenlere ya da ten rengi farklı insanlara karşı ırkçılığın sona ermesinden yanayım. Ülkede ve dünyada ezilmeye bir son verilmesinden yanayım.

Barıştan yanayım. Savaşa; savaşı ve adaletsizliği besleyen ve onlardan beslenen koşullara, zihniyetlere ve kurumlara karşıyım.

Çevreden yanayım. Tüm hayatın bağlı olduğu ormanların, toprağın, suyun, çevre kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin tahribine karşıyım.

Adaletten yanayım. Yaşamı mücadele haline getiren; ekonomi ve iktidar açısından büyük eşitsizlikleri, (köle emeği ve kölece çalışma koşullarını bile gündeme getirecek kadar) şirket egemenliğini, ırkçılığı, cinslere ve cinselliğe dair hiyerarşileri teşvik eden ekonomik, politik ve kültürel kurumlara karşıyım.

Savaş ve askeri harcamalar için kullanılan paraları sağlık hizmetleri, eğitim, iskan ve istihdam için yeniden yönlendiren bir politikadan yanayım.

Politik, ekonomik ve toplumsal kurumlarıyla, dayanışmayı güçlendirecek; eşitliği destekleyecek; katilimi en üst düzeye çıkaracak; çeşitliliğin tadını çıkaracak ve tam demokrasiyi teşvik edecek bir dünyadan yanayım.

Barış ve adaletten yanayım, dahası, barış ve adalet uğruna çalışmaya söz veriyorum.”

 

Alfabetik sıraya göre dizilmiş ilk imzacılar listesi:
Abdullah Aysu (Tarımcılar Vakfı Bşk)
Abdurrahman Dilipak
Adalet Ağaoğlu
Doç.Dr. Adalet Aladağ
Adnan Genç
Prof.Dr. Ahmet Çakmak
Ahmet Gündoğdu (Eğitim-Bir Sen Gnl.Bşk)
Prof.Dr. Ahmet İnsel
Ahmet Turan Demir (Özgür Toplum Partisi)
Alaettin Aras
Alaattin Dinçer (Eğitim-Sen Gnl.Bşk)
Ali Cancı
Ali Nesin
Ali Rıza Binboğa
Ali Ulusoy
Alper Aktan
Alper Yüksel
Arif Özdemir
Atıf Yılmaz
Atilay Ayçin (Hava-İş Gnl.Bşk.)
Aydın Cıngı
Aydın Güven Gürkan
Ayşegül Bildirici
Doç.Dr. Ayşeğül Yapar
Ayten Akbayram
Aziz Gökdeniz
Doç.Dr.Aziz Konukman
Ayşin Hangül
Bahattin Güler
Barış Pirhasan
Bedri Baykam
Betül Uyar
Bozkurt Nuhoğlu
Bülent Deniz (Tüketiciler Birliği Bşk)
Bülent Tuna
Can Baydarol
Canol Karagöz
Celal Başlangıç
Celal Özdoğan
Celal Yıldırım (T.Dişhekimleri Birliği Bşk.)
Celalettin Can (78’liler Vakfı Bşk.)
Cemal Kavukçu
Cemalettin Küçük
Cengiz Göltaş (EMO Bşk)
Coşkun Kolso
Deniz Türkali
Doğan Taşdelen (YTP Gnl.Bşk.Yrd.)
Doç.Dr. Doğan Tılıç (ÇGD Gnl.Bşk)
Doğan Tarkan (DSİP Gnl.Bşk)
Edip Akbayram
Ekrem Poyraz
Emin Koramaz (MMO Bşk)
Emre Senan
Engin Erkiner
Enis Coşkun
Ercan Karakaş (SODEV Onursal Bşk)
Erdal Öz
Erdoğan Aydın
Ergin Cinmen
Erol Kızılelma (SODEV Başkanı)
Ersin Salman
Ertuğrul Kürkçü (SEH Dönem Sözcüsü)
Evdile Koçer
Faruk Üstün
Prof.Dr. Fatmagül Berktay
Fehmi Kutan ( BTS Gn. Bşk.)
Ferhat Tunç
Ferihan Karasu (Kurukahveciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Bşk)
Fethi Naci
Feyzi Ünal
Fikret Özbilgin
Fikri Sağlar (SHP Gnl. Sek.)
Füsun Çiçekoğlu Orelalp (Mülkiyeliler Birliği Gnl.Bşk.)
Füsun Özbilgen
Füsun Sayek (T.Tabipler Birliği Bşk.)
Genco Erkal
Prof.Dr.Gençay Gürsoy (İst. Tabip Odası Bşk.)
Gökhan Günaydın
Gündüz Mutluay
Prof.Dr. Hacer Ansal
Hacı Reşit Küçük
Hakan Tahmaz
Hakkı Atıl
Hakkı Ülkü (CHP İzmir Mv.)
Halil Ergün
Halük Gürsoy
Hasan Çotuk
Hasan Bülent Kahraman
Hasan Kaya (DİSK Bşk. Vekili)
Hayri Kozanoğlu (ÖDP Gnl.Bşk)
Hrant Dink
Hüseyin Bekiroğlu
Hüseyin Fırat
Prof.Dr.Hüseyin Hatemi
Hüseyin Ülkü
Hüseyin Yeşil
Hüsnü Öndül ( İHD Gnl.Bşk.)
Işıl Kasapoğlu
İmam Çelik
İmdat Papuç (Şof-Der Bşk.)
İsmail Hakkı Tombul (SES Gnl.Bşk.)
İsmail Küçük ( Meteoroloji M.O.Bşk.)
İsmet Cengiz
Prof.Dr. Kadir Ergin (Üniversite Öğretim Üyeleri Der.Bşk)
Dr. Kadir Özağa
Kaya Güvenç (TMMOB Gnl.Bşk)
Kemal Anadol (CHP İzmir Mv.)
Kemal Keleş (Haber- Sen Gn. Bşk)
Dr.Kemal Parlak
Kezban Hatemi
Kuvvet Lordoğlu
Lale Mansur
Doç.Dr. Leyla Sanlı
Mahir Günşiray
Masis Kürkçigil
Mebuse Tekay
Mehmet Ali Alabora
M.Ali Özpolat (CHP İstanbul Mv.)
Mehmet Bekaroğlu
Mehmet Domaç (T.Eczacıları Birliği Gnl.Bşk.)
Mehmet Güleryüz (Uluslararası Plastik Sanatlar Der.Bşk)
Mehmet Özgen
Mehmet Sevim (TÜKODER Gnl.Bşk)
Mehmet Sıddık
Mehmet Torun
Mensur Akgün
Prof.Dr.Meryem Koray
Prof. Dr. Mete Tunçay
Metin Bakkalcı (T.Tabipler Birliği 2.Bşk.)
Metin Karadağ
Muammer Keskin
Murat Çelikkan
Musa Alioğlu
Musa Çam (DİSK Gnl.Sek)
Mustafa Alabora
Mustafa Baçeci (Kristal İş Gnl.Bşk)
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Gnl.Bşk)
Mustafa Sütlaş
Müjde Ar
Nail Güreli
Nail Sanlı
Naz Erayda
Necati Doğru
Necati Kalkan
Nejat Yavaşoğulları
Prof.Dr. Nesrin Sungur
Neşet Demirtaş (ESM Gnl.Bşk.)
Nevzat Uğurel
Nuri Ödemiş
Oktay Ekinci(JMO)
Onur Akın
Oral Çalışlar
Orhan Alkaya
Orhan Pamuk
Osman Çetiner
Osman Kavala
Osman Özçelik (DEHAP Gnl.BşkYrd)
Ömer Kavur
Dr. Ömer Kurtaş
Ömer Laçiner
Ömer Madra
Rabia Adalı
Ragıp Duran
Doç.Dr. Ramazan Günlü
Refik Durbaş
Remzi Sönmez
Roni Margulies
Rüstem Batum
Salim Uslu (HAK-İŞ Gnl.Bşk.)
Sami Can
Sami Evren (KESK Gnl. Bşk.)
Sami Yılmaztürk
Saruhan Oluç
Selda Bağcan
Semih Sökmen
Serdar Karaduman
Serdar Şen
Sevinç Eratalay
Doç.Dr. Sezai Temelli
Sıdıka Su
Sıtkı Erduran
Süleyman Çelebi (DİSK Gnl.Bşk.)
Şanar Yurdatapan
Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı
Şenol Karakaş
Şenol Kokal
Şükran Soner
Şükrü Boyraz (T.Sakatlar Der.Bşk)
Prof.Dr.Tahsin Yeşildere (İst.Veteriner Hekimleri Odası Bşk.)
Taner Yüzgeç (İMO Bşk)
Dr.Tarık Ziya Ekinci
Tayfun Mater
Tektaş Ağaoğlu
Teoman
Tezcan Abay
Tolga Temuge
Tuğba Akyüz
(AKDER)
Turgay Kanarya
Turhan Çakar (Tüketici Hakları Der.Gnl.Bşk.)
Prof.Dr. Türkel Minibaş
Ufuk Uras
Dr. Ümit Biçer
Üstün Akmen (PEN Yazarlar Der.Bşk)
Vecdi Sayar (Özerk Sanat Konseyi)
Vedat Türkali
Veysel Karini Palak
Vicdan Baykara (Tüm-Bel Sen Gnl.Bşk)
Yahya Arıkan (İSMMMOB Bşk)
Prof.Dr.Yakup Kepenek (CHP Ankara Mv.)
Yavuz Önen (TİHV Başk.)
Yazgülü Aldoğan
Yıldız Önen
Yılmaz Ensarioğlu (Mazlum-Der Gnl.Bşk)
Yücel Akdemir
Yücel Gürsel (Mimarlar Odası Genel Bşk)
Yücel Sayman
Prof.Dr.Zafer Üskül
Zeynep Tanbay

Küresel BAK şimdiye kadar aşağıdaki kampanyaları düzenlemiştir:

 1. SavasaHayir 2002-2003
 2. 27 Eylul 2003
 3. Birinciyilmitingi-20Mart 2004
 4. GelmeBush-6Ocak-Haziran2004
 5. BushaHayir-30Ekim2004
 6. ABDisgalineortakolma-24Aralik2004-Mart2005
 7. İncirlik Kapatilsin Komsuma Dokunma Nisan-Mayis2005
 8. BushYargilansin-3Nisan-Haziran2005
 9. 1 Eylül Barış Günü 2005 / İraktaisgaleson-24Eylul2005
 10. abdevinedon-Ekim2005-Mart2006
 11. İranİrakOlmasin-13Nisan-Haziran 2006
 12. İsrail’iDurdurun-4Temmuz-Agustos2006
 13. İranİrakOlmasin2-Eylul-Kasım 2006
 14. DonEvineBush-23Kasim – Haziran 2006
 15. İncirlikUssuKapatilsin –Mart-Eylül 2006
 16. Irak’tanDefolİranaDokunma-10Ekim2007
 17. 5YillikİsgaleSon-10Ocak-15Mart2008
 18. SavaşaHayir-24Mart-30Eylul2008
 19. Nato’yaHayir-5Ocak-17Ekim2009
 20. İncirlikKapatilsin-7Nisan-30Mayis2009
 21. Afganistan’aAskerYok-Haziran-Aralik2009
 22. SavasisusturBarisiyukselt-Ocak2010
 23. Önce Baris Ocak-Aralık 2011
 24. Barış 2012
 25. Savaşı sustur 2013
 26. Barışa Evet 2014
 27. Barışa Söz Ver 2015
 28. Çözüme Devam 2016
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.