İncirlik Üssü Kapatılsın 2009 Kampanyası Açıklamaları

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

29.4.2009 – Nükleer Silahlanma Bilgilendirme Yazısı – İstanbul

Avrupa Parlamentosu tavsiyesi: 2020’ye kadar dünya nükleer silahlardan arınsın!

Avrupa Parlamentosu 24 Nisan’da yaptığı bir oylama sonucunda, 177 oya karşı 130 oy ile 2020 yılına kadar “ Nükleer Silahlardan Arınmış bir Dünya” kurulması tasarısını kabul etti.

Tasarı Avrupa Sosyalist Partisi (PES) milletvekili Ana Gomes ve Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (Greens/EFA) milletvekili Angelika Beer tarafından sunulmuştu.  Tasarı Avrupa Halk Partisi (EPP/DE) ve Avrupa Liberal Partisi (ALDE) milletvekilleri de dahil olmak üzere tüm parti ve grupların destek oylarını aldı. Bu önemli bir başarı olarak görülmelidir. Çünkü bu tasarıyla Avrupa Parlamentosu’nun üye ülkeler üzerinde, Avrupa’daki nükleer silahların 2020 yılına kadar kaldırılması konusunda baskısının artacağı anlaşılmaktadır. Başkan Obama’ın Prag’da “Nükleer Silahlardan Arınmış bir Dünya” konusunda atacakları adımlardan söz etmesinden sonra, Avrupa Parlamentosu’nun bu konuda görünür bir lider olma iradesi göstermektedir. Bu tasarı daha önce Avrupa Konseyi’ne sunulmuş ve kabul edilmiş olan NPT’nin (Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması) yeniden işlerlik kazanmasını sağlayacak yasal girişimlerin bir devamı niteliğindedir.

Önce Avrupa Konseyine daha sonra da Avrupa Parlamentosuna sunularak kabul edilen bu tasarılarda “Nükleer Silahlar Anlaşması Modeli” ve “Hiroşima-Nagasaki Protokolu” gibi iki önemli belgenin etkisi bulunmaktadır. Tasarının yasalaşması ile bu ili belge de işlerlik kazanmış olmaktadır.

Bu iki model protokol, 134 ülkeden 2.817 şehir belediye başkanının oluşturduğu, başkanlığını Hiroşima Belediye Başkanı Dr.Tadatoshi Akiba’nın yürüttüğü “Barış için Belediye Başkanları” birliğinin hazırladığı ve yürüttüğü kampanyaların başarısıdır. Bu başarı ayrıca “Nükleer Silahlardan Arınma ve Sınırlandırma için Parlamenterler” ve 2.000’in üzerinde sivil toplum örgütünün destek ve katılımı ile yürütülen “Abolition 2000 Europe” küresel network ağının başarısıdır. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun da üye olduğu bu network ve 2.000 yılından bu yana nükleer silahların sınırlandırılması ve kaldırılması için yürütülen kampanya ile sivil inisiyatiflerin, aktivizmin önemi ve etkileri somut olarak görülmektedir. Avrupa Parlamentosu’nda alınan bu karar ile dünyanın geleceği açısından sivil girişimlerin katkıları ve geleceğe yön verebilmekteki bilgi ve deneyim birikimlerinin değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Hiroşima Barış Kültürü Vakfı danışmanı, Pol D’Huyvetter’in Strasburg Avrupa Parlamentosu’nda yapmış olduğu konuşmada, tasarının Parlamento’dan geçmiş olmasının çok değerli ve tarihi bir başarı olduğunu, bu tasarının kabulünün AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve tüm Avrupa Birliği üye ülkelerine, 2020 yılından önce dünya üzerinde var olduğu bilinen 25.000 nükleer başlıktan kurtulunması için önemli sorumluluklar yüklediğini söylemiştir.

Dünya üzerinde 5 ülkede nükleer silah üretilmektedir. Bu ülkelerden ikisi, Fransa ve İngiltere sürekli olarak nükleer silah depolarını modernleştirmektedirler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğu NATO üyelikleri nedeniyle “NATO Nükleer Planlama Grubu” üyesi olmak durumundadırlar. Bu Grup üyeleri, “transatlantiğin güvenliği” gerekçesiyle ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı kabul etmişlerdir. Grup üyelerinden beş ülke, Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, bugün topraklarında nükleer başlık bulundurmaktadır.

Bu arada Mayıs 2010 yılında düzenlenecek olan NPT gözden geçirme toplantısına kadar tüm dünyada nükleer silahların tehlikesine dikkat çekecek, sınırlandırmayı ve 2020 yılına kadar dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını gerçekleştirmek üzere kampanyalar şimdiden örülmeye başlandı. Sınır ötesi operasyon izninin TBMM’de oylanacağı gün “Sınırötesi operasyonlara hayır. / Ne Irak ne de Kuzey Irak, Kürt sorununun nedeni değildir. / Çözümü de oralarda aramak boşunadır” temaları üzerine kurulu yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

Nilüfer Uğur DALAY

13.5.2009 – İncirlik Kararnamesi Bilgilendirme Yazısı – İstanbul

1.) 2003 Kararnamesi (ilk) Dava;

Türkiye, Irak Savaşı’na doğrudan katılmamış olsa da ABD ve yandaşlarına sağladığı yardımlarla savaşa dolaylı olarak katılmıştır. Bu kapsamda Irak Savaşı’na verilen en önemli destek, İncirlik Üssü’nün ABD savaşan birliklerinin kullanılmasına açılmasıdır. GİZLİLİK damgasını taşıyan 23.06.2003 tarih ve 5755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlayan bu hukuk tanımaz süreç halen sürmektedir.

Bir yıl süreli bu kararname önce kamuoyundan gizlenmiş, Küresel BAK İzmir Grubu ve Savaşa Karşı Hukuk Grubu tarafından açılan dava üzerine açıklanmak zorunda kalınmıştı.

DAVACILAR: 1.Veli Lök, 2.Coşkun Üsterci, 3.Günseli Kaya, 4.Alp Ayan, 5.Ferda Ülker, 6.Fahrettin Güzel, 7.Mustafa Gül, 8.Gönül Sevinç Gül, 9. Halil Erdal Tarı, 10.Ali Osman Karababa, 11.Gönül Kaya, 12.Gürel Nişli, 13.Aydın Noğay, 14. Sakine Bedia Gürsoy, 15.Ergün Demir, 16.Fahri Demirci, 17.Hüseyin Çorlu, 18.Mevlüt Ülgen, 19.Hikmet Recai Atalay, 20.Mehmet Güzel, 21.Eyüp Sabri Aksüt,22. Av.Noyan Özkan, 23.Av.Senih Özay, 24.Av.Serkan Cengiz, 25.Av.Nezahat Paşa Bayraktar, 26.Av.Murat Dinçer, 27.Av.M.Ali Koç, 28.Av.A.Hamdi Yıldırım, 29.Av.Arif Ali Cangı, 30.Av.Nalan Erkem, 31.Hülya Üçpınar, 32.Aysun Koç, 33.Hafize Çobanoğlu, 34.Barış Çilingir, 35.Filiz Soylu, 36.Özgür Yılmazer, 37.Muradiye Kavut, 38.Şakir Küçüksüslü, 39.Olgun Soydan, 40.Aslıhan Gültekin, 41. Hüseyin Alan, 42.Özge Akbıyık

Davamız, ilk derece yargılması sonunda Danıştay 10. Dairesi’nin 25.04.2006 tarih ve 2003/3358 E. 2006/2669 K. Sayılı kararı ile reddedilmiştir.  Karar 16.08.2006 tarihinde temyiz edilmiştir. Şu anda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2006/3382 E. Sayılı dava dosyası ile kararın temyiz incelemesi sürüyor.

2.) 2007 Kararnamesi Davası

İlk kararnamenin süresinin dolmasından sonra düzenlenen kararnamelerin hiç birisi kamuoyuna açıklanmamıştır. İncirlik’te neler olduğu, üsten kalkan uçakların ne yaptığı bilinmiyor, bilinen gerçekler; İncirlik Üssü’nde 90 adet nükleer başlıklı bomba olduğu, Üssün CIA tarafından, Afganistan ve Iraklı insanların, bir insanlık ayıbı olan Guantanamo cezaevine götürülmeleri ve nakliye uçaklarında işkence yapılması sürecinde üs olarak kullanıldığı, Üssün Irak’taki hukuk dışı işgalin devamına önemli katkısının olduğudur.

Küresel BAK İzmir Grubu, 2007 yılında yeniden İncirlik Üssü’nün kullanılmasını kamuoyunun gündemine getirmek, üssün yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak için yargı sürecini başlatmıştır. Bu amaçla “İncirlik Üssü’nün yabancı silahlı güçlerine kullandırılmasına ilişkin olarak alınan kararları öğrenmek, yürürlükte olan kararnamenin kaldırılmasını sağlamak için 25 Mayıs 2007 tarihinde İzmir Valiliği kanalıyla Başbakanlık’a başvurulmuştur. Ancak bilgi edinme hakkı yok sayılarak, başvurumuza hiçbir yanıt verilmemiştir. Bunun üzerine “yürürlükteki kararnamenin ve kararnamenin geri alınması isteminin zımni ret işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için”  dava açılmıştır.. Dava dosyası ÇHD İzmir Şubesi tarafından hazırlanmıştır.

Davacılar; Arif Ali Cangı, Aysun Koç, Berrin Esin Kaya, Hafize Çobanoğlu ve Gürkan Evci,

Davacı vekilleri; Av.Hülya Üçpınar, Av.İmdat Ataş, Av.Eylem Yüksel, Av.İlahi Öz,  Av.Aysun Solakoğlu Ağaoğlu, Av.Bahattin Özdemir, Av.Mehmet Ali Koç, Av.Nalan Erkem, Av.Nilgün Tortop, Av.Senih Özay,

Bu davanın yargılaması, Danıştay 10. Dairesi’nin 2007/6580 E. Sayılı dava dosyası ile sürmektedir.

Bu dava dosyasına Başbakanlık tarafından verilen savunma dilekçesinden bazı bilgilere ulaşabiliyoruz; İlk kararname 23.06.2003 tarihli ve 2003/5755 sayılı, bu kararnamenin gizlilik derecesi 10.11.2003 tarihinde kaldırılmıştır. Bu kararname  her yıl 23 Haziran’dan itibaren aşağıdaki kararnameler ile uzatılmıştır.

* 22.06.2004 tarihli ve 2004/7515 sayılı kararname ile  bir yıl uzatılmış.

* 18.04.2005 tarihli ve 2005/8712 sayılı kararname ile bir yıl uzatılmış,

* 09.06.2006 tarihli ve 2006/10568 sayılı kararname ile bir yıl uzatılmış,

* 17.05.2007 tarihli ve 2007/12189 sayılı kararname ile bir yıl uzatılmıştır.

3.) Değerlendirmelerimiz;

Bu bilgilere göre 23.06.2008 tarihinden itibaren de uzatan bir başka kararname olduğunu anlıyoruz. Bu yıl için de 23.06.2009 tarihinden itibaren uzatacak yeni bir karar alındı ya da alınacak.

Görünen o ki; İncirlik Üssü, kamuoyundan gizlenmek ve TBMM’nin Anayasa’daki yetkisi de yok sayılmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararıyla ABD’nin işgal ve yok etme emellerine hizmet etmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile İncirlik Üssü’nün kullandırılması, “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisini TBMM’ne tanıyan Anayasa’nın 92. maddesine de açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Anayasa’nın 92.maddenin 1.fıkrasına göre; ”Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir”

Anayasanın bu düzenlemesine karşın, Bakanlar Kurulu kamuoyundan ve TBMM’nden gizli gizli her yıl yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermektedir.

Bu değerlendirmemiz, ilk davada yürütmeyi durdurma ret kararına itirazımızı değerlendiren İdari Dava Daireleri Kurulu’nun üyelerinin bir kısmı tarafından da karşı oy gerekçesi olarak yazılmıştı. Azınlık da olsa bizim gibi düşünen Danıştay üyeleri olması bizleri umutlandırmıştı.

Kararnamelerin gizlenmesi, demokratik ve şeffaf yönetim ilkesinin, idarenin yapmış olduğu her türlü işlemin yargı denetimine tabi olmasına ilişkin hukuk devleti ilkesinin de yok sayılması anlamına geliyor.  Zira gizlenen işlemin denetlenmesi olası değildir.

Anayasanın 125/1. maddesi “…idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır…”  Hukuk devleti olmanın “olmazsa olmaz” koşulu, İDARENİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEM VE EYLEMLERİN YARGI TARAFINDAN DENETLENMESİDİR.

4.) Önerilerimiz;

2009 yılı kararnamesi için de yargı süreci başlatılmalı, bunun için yukarıdaki bilgilere göre yeniden Başbakanlığa

“İncirlik Üssü’nün Irak için ABD ve müttefiki savaşan birliklerince kullanılmasını sağlayan 23.06.2003 tarih ve 2003/5755 sayılı Bakanlar Kurulu kararının süresini, 23.06.2009 tarihinden itibaren uzatan  Bakanlar Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesini, uluslararası ve ulusal hukuka aykırı olan yürürlükteki kararın hemen kaldırılmasını”

isteyen başvuru yapılabilir,, başvuruya altmış gün içinde yanıt alınamaması halinde (zımni ret) , yeni işlemin iptali için dava açılabilir.

Bunun dışında, yeniden, soru önergeleri, araştırma önergeleri ile konu TBMM’nin gündemine yeniden taşınmalı.

Daha da önemlisi, kamuoyunun ilgisi ve duyarlılığını artıracak eylemler örgütlenmeli.
Arif Ali CANGI

20.5.2009 – İstanbul – Yazılı Basın Açıklaması

BÖLGE HALKLARININ DÜŞMANI İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN!

İncirlik Üssü, yıllardır ABD’nin bölge ülkelerini işgalinin merkezi durumunda. Irak işgalinde ABD’nin en büyük güvencesi İncirlik Üssü’dür. Afganistan işgalinde ABD en çok İncirlik Üssü’ne güveniyor. Yani İncirlik bir savaş üssü, bir işgal üssü, bomba ve yıkım üssüdür.

Hükümet, İncirlik Üssü’nü ABD’nin bir yıl daha bölge halklarına karşı ve işgal eylemlerinde kullanmasına izin veren Gizli Kararname’yi imzalamaya hazırlanıyor.

Vicdanı olan, barışı savunan hiç kimse ABD’nin İncirlik Üssü’nü kullanmasına izin veremez.

2003 yılında başlayan Irak işgalinde öldürülen yüz binlerce Iraklıyı düşünün!

2001 yılında beri süren Afganistan işgalinde öldürülen on binlerce yolsul Afganlıyı düşünün!

Bu insanları öldüren mekanizma, bir savaş aygıtı olarak ABD ordusu İncirlik Üssü’nde gücüne güç katıyor. 2005 yılında beri İncirlik Üssü en az 80 kez Irak’a yönelik işgalci operasyonların merkezi oldu. Bu operasyonalrı desteklemek amacıyla İncirlik’ten kalkan uçaklar en az 80 kez sorti denen saldırı uçuşu yaptı. ABD uçaklarına İncirlik Üssü’nden en az 2.582 ton yakıt ikmali yapıldı. Ebu Garip’te Iraklılara işkence eden ABD askerleri İncirlik Üssü’nde dinlendi.

ABD’li yetkililer, boşuna, “İncirlik Üssü, Silahlı Kuvvetlerimizin geleceğe yönelik plan ve programlarında anahtar rol üstlenmektedir ve üstlenmeye devam edecektir” demiyorlar.

ABD’nin işgal politikaları için İncirlik Üssü’nü kullanmak istediği çok açık. Önemli olan hükümetin ne yapacağı?

Savaş karşıtları olarak hükümeti uyarıyoruz:

Gizli Kararnamelerle İncirlik Üssü’nü işgal merkezi olarak kullandırmak hem yasalara hem komşuluğa hem insanlığa aykırıdır.

Neden İncirlik’te kullanıma hazır nükleer silahlar var?

Gizli Kararname’de neler yazıyor ve niye halktan gizli? ABD Üssü işgalciler tarafından hangi kapsam ve yetkide kullanmaktadır? İncirlik Üssü’nde 50’si ABD, 40 tanesi Türk uçaklarına konuşlandırılmış ve programlanmaları 1998 yılında tamamlanmış 90 adet nükleer başlığın bulunduğu ortaya çıktı, bunlar ne işe yarayacak? Niye orada tutuluyor? ABD’li yetkililer, “Afganistan ve Irak’a indirilen kargonun yaklaşık olarak yarısı, Irak’a lojistik destek veren kargonun yaklaşık %70’i İncirlik Üssü’nden gelmektedir.” diyerek övünüyorlar. Siz de bununla övünmeye devam edecek misiniz? Yılbaşından bu yana Türkiye’yi ziyaret edip duran ABD üst düzey yetkililerinin üssün kullanımı ile ilgili yeni talepleri nedir?

Savaş karşıtları olarak milletvekillerine sesleniyoruz:

Gizli kararnameye ABD Askerlerinin ve işgal teçhizatının 2011’e kadar Irak’tan çekilmesi planı çerçevesinde üssün kullanımı ile ilgili yeni maddeler konuluyor mu? İncirlik Üssünde dönen dolapları ne zaman Meclis gündemine getireceksiniz? Buraya gelip giden kargoların sayesinde daha fazla Iraklının, daha fazla Afgan’ın öldürüldüğünü bilmiyor musunuz? Bütün dünyanın kınadığı suçlara ortak olmayı ne zamana kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz?

Bir yıl daha ABD’nin işbirlikçisi olmayın! Bir yıl daha cinayetlere ev sahipliği yapmayın!

İncirlik Üssü bölge halklarının düşmanıdır ve kapatılmalıdır!

Gizli Kararname iptal edilmelidir!

Etkinliklerimiz:

29 Mayıs Cuma saat 17.00’de Adana Eczacılar Odasında İNCİRLİK KAPATILSIN başlıklı bir söyleşi yapılacak. Konuşmacılar, Küresel BAK’tan Kerem Kabadayı ile Yıldız Önen…

30 Mayıs Cumartesi saat 11.00’de Adana’da savaş karşıtlarının İNCİRLİK KAPATILSAN bisiklet turu yapılacak. İncirlik Üssü ile ilgili bildiriler dağıtılacak.

Saat 12.00’de Adana İnönü Parkında basın açıklaması yapılacak ve ardından arabalarla hareket edilecek.

Saat 12.30’da kitlesel basın açıklaması için İncirlik Üssü’nün önündeyiz…

Savaş suçları, insanlık suçları ve işgaller birbirinden ayrılmaz.

Savaş suçlarına ortak olmayın!

Üstte kullanıma hazır halde bekleyen nükleer silahları istemiyoruz.

İncirlik Üssü’nün kullanımını ABD’ye veren Gizli Kararnamelerin halka açıklanmasını istiyoruz…

21.5.2009 – İstanbul – Yazılı Basın Açıklaması

ŞİMDİ BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTME ZAMANIDIR!

Yerel secimler sonrası, DTP’ye yönelik başlatılan operasyon ve tutuklamalar devam ediyor. Kurt halkının barış taleplerini en çok dillendirdiği ve barış ihtimalinin çok güçlü bir olanak haline geldiği günlerde bu kabul edilemez bir durumdur. Bu tür politikalar Kürt halkının onurunu kırmakta ve birlikte yasama duygusuna, barış girişimlerine zarar vermektedir.

Çatışma ortamını derinleştiren, konuşmayı değil savaşmayı, diyalogu değil dışlamayı baskın kılan bu tutumlardan süratle vazgeçilmelidir. Kürt halkının yasal ve meşru temsilcisi DPT’nin yönetici ve üyeleri serbest bırakılmalıdır.

Operasyonlarla, sınır ötesi harekâtlarla bir çözüme gidilemediğini artik herkes biliyor ve kabul ediyor. Aynı hataları tekrarlamanın hiç bir yararı yok. Çözüm, savaş politikaları ve şiddetten değil, barış ve diyalog yolundan geçer. Barış ortamına ve bu konudaki girişimlere zarar verecek bir adım atılmamalıdır.

Biz savaş karşıtları, barış aktivistleri bugün daha yüksek bir sesle, “Barışa bir şans verin!” diyoruz.

Kimse kimsenin sınırlarını ihlal etmesin. Tepesinde savaş uçakları uçurmasın ve bomba yağdırmasın. Bölgemiz halklarının savaşlardan ve işgalden çektikleri yeter!

Biz biliyoruz ki, Kurt sorunu Türkiye sınırlarının dışından kaynaklanmıyor. Kürt sorunu demokrasinin sınırlarının darlığından kaynaklanmaktadır. Kurt sorunu, barışçıl çözümü reddeden zihniyetin, ayni zamanda demokratik alan üzerinde uyguladığı, milyonlarca insanın dilini, kimliğini, siyasi temsilcilerini, kültürünü görmezden gelen baskıcı yaklaşımın urunudur.

Çözüm için adim atılması, sorumluluk üstlenilmesi ve barış için harekete geçilmesinin gerektiği bir dönemde, sorunu silahla çözeceğini düşünenler, yeni operasyon ve harekâtların peşinde olanlar, halkların kardeşlik duygusuna ve bir arada yasama isteğine en büyük darbeyi vurmuş olacaklar.

Savaş ve şiddet politikalarından, askeri harekâtlardan, sinir ihlallerinden vazgeçin. Silahlar kesin olarak susmalıdır. En zayıf barış ihtimali bile savaşın sürmesinden bin kat iyidir.

DTP’ye yönelik baskı ve engellemelere son verilmelidir. Parlamentodaki tüm partiler barış surecine katkıda bulunmalıdır.

Şimdi barışın sesini yükseltme zamanıdır.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde BARIS istiyoruz!

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu

28.5.2009 – İstanbul – Basın Açıklaması

GİZLİ KARARNAME İPTAL EDİLSİN, İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN!

Değerli basın mensupları, sevgili dostlar,İncirlik Üssü yeniden gündemde. Gündemde dediğimize bakmayın siz, savaş karşıtları gündeme taşımasa, İncirlik Üssü, yine gizli bir biçimde, yine halktan gerçekler saklanarak ABD’nin bölge ülkelere kan kusturarak sürdürdüğü işgallerinde, bombalamalarında en önemli lojistik merkez olmaya devam edecekti.

İncirlik Üssü 23.06.2003 tarih ve 5755 sayılı gizlilik taşıyan Bakanlar Kurulu kararı ile ABD birliklerinin kullanımına açıldı. O günden beri, gizlilik taşıyan bir şekilde her yıl ABD’nin kullanımına açılmaya devam ediyor.

Bizler merak ediyoruz: Bakanlar Kurulu kararı 2009 yılı için de 1 yıl süre ile uzatıldı mı? Uzatılmadıysa, 1975 yılında ABD ile yapılan ikili anlaşmanın çok ötesinde işlevler üstlenen İncirlik Üssü, kamuoyu tarafından tam olarak bilinmeyen yükümlülükleri de getiren faaliyetini neye dayanarak sürdürmektedir?

Bizler merak ediyoruz: Her yıl İncirlik Üssü’nü ABD’ye açan bu gizli kararname ile neyin pazarlığı yapılıyor?

Değerli basın mensupları,

Milletvekilimiz Ufuk Uras da iki gün önce TBMM’de benzer soruları doğrudan Başbakan’a yönelten bir soru önergesi sundu.

Bizler, yıllardır Gizli Kararname’nin kapsamını öğrenmek için eylemlerle, hukuki süreçleri işleterek, bilgi edinme hakkımızı kullanmaya çalışarak, İncirlik Üssü’nde hangi dolapların döndüğünü öğrenmeye çalışıyoruz.

Ne hükümet, ne bakanlar, ne mahkemeler bir açıklama yapıyor.

Tüm yetkili merciiler söz konusu olan İncirlik Üssü olunca derin bir sessizliğe ve gizliliğe bürünüyorlar.

Tüm bu gizlilik yine de gerçekleri gizleyemiyor.

İncirlik Üssü yıllardır ABD’nin bölge ülkeleri işgalinin merkezi rolünü oynuyor.

Irak işgalinde ABD’nin en büyük güvencesi İncirlik Üssü.

Afganistan işgalinde ABD en çok İncirlik Üssü’ne güveniyor.

İncirlik bir savaş üssü, bir işgal üssü, bir bomba üssü, bir yıkım üssü.

Bu gerçekleri biliyoruz.

Bildiğimiz başka gerçekler de var: 2005 yılında beri İncirlik Üssü en az 80 kez Irak’a yönelik işgalci operasyonların merkezi oldu. Bu operasyonları desteklemek amacıyla İncirlik’ten kalkan uçaklar en az 80 kez sorti saldırı uçuşu yaptı. ABD uçaklarına İncirlik Üssü’nden en az 2.582 ton yakıt ikmali yapıldı.

Ebu Garip’te Iraklılara işkence eden ABD askerleri İncirlik Üssü’nde dinlendi.

ABD’li yetkililer, boşuna, İncirlik Üssü, “Silahlı Kuvvetlerimizin geleceğe yönelik plan ve programlarında anahtar rol üstlenmektedir ve üstlenmeye devam edecektir” demiyorlar.

ABD’nin işgal politikaları için İncirlik Üssü’nü kullanmak istediği çok açık.

İncirlik Üssü çok tehlikeli başka bir özelliğe daha sahip. Üs’te, 50’si Amerikan uçaklarına, 40 tanesi Türk uçaklarına konuşlandırılmış ve programlanmaları 1998 yılında tamamlanmış 90 adet nükleer başlığın bulunduğu ortaya çıktı.Bilmek istiyoruz: Üs’te neden nükleer silah bulunmaktadır ve bu nükleer silahlar neden her an kullanıma hazırdır?

Değerli basın mensupları,

İşgaller, savaşlar, nükleer silah denemeleri sona ermiş değil.

İşte Afganistan! İşte Pakistan. Milyonlarca insan savaş ve çatışmaların yarattığı yıkımın içinde yaşıyor.

Kuzey Kore nükleer denemeler yapıyor. Biz hiçbir ülkenin nükleer silah üretmesini, denemesini istemiyoruz. Ama dünyada en çok nükleer başlığa sahip olan ABD’nin de, Lübnan’da, Gazze’de işgalciliğine ara vermeden devam eden İsrail’in, İran ya da Kore’nin denemelerini gerekçe göstererek savaşçı politikaları ve üslubunu yaygınlaştırmasına izin vermeyeceğiz.

Kore’nin nükleer deneme yapmasına karşıyız ama İncirlik Üssü’nde kullanıma hazır bekleyen 90 nükleer başlığa da karşıyız!

ABD savaş politikalarının mimarları, “Afganistan ve Irak’a indirilen kargonun yaklaşık olarak yarısı İncirlik Üssü’nden gelmektedir… Irak’a lojistik destek veren kargonun yaklaşık %70’i İncirlik Üssü’nden gelmektedir.” diyerek övünüyorlar.

Hükümet yetkililerine soruyoruz: Siz de övünüyor musunuz? İncirlik Üssü’nü gizli kararnamelerle ABD’ye kullandırdığınız için mutlu musunuz?

Vicdanlarınız rahat mı?

Eğer vicdanlarınız taşlaştıysa bir kez daha, 2003 yılında başlayan Irak işgalinde öldürülen yüz binlerce Iraklıyı düşünün!

2001 yılında beri süren Afganistan işgalinde öldürülen on binlerce yoksul Afganlıyı düşünün!

İncirlik Üssü bölge halklarının düşmanıdır!

İncirlik Üssü kapatılmalıdır!

Gizli Kararname iptal edilmelidir!

Bir yıl daha ABD’nin işbirlikçisi olmayın!

Bir yıl daha cinayetlere ev sahipliği yapmayın!

Savaş suçları, insanlık suçları ve işgaller birbirinden ayrılmaz.

Savaş suçlarına ortak olmayın!

Üstte kullanıma hazır halde bekleyen nükleer silahları istemiyoruz.

İncirlik Üssü’nün kullanımını ABD’ye veren Gizli Kararnamelerin halka açıklanmasını istiyoruz.

Biz barış istiyoruz.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu adına

Görkem Yeltan

28.5.2009 – Adana – Basın Bülteni

BÖLGE HALKLARININ DÜŞMANI İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN!

İncirlik Üssü, yıllardır ABD’nin bölge ülkelerini işgalinin merkezi durumunda. Irak işgalinde ABD’nin en büyük güvencesi İncirlik Üssü’dür. Afganistan işgalinde ABD en çok İncirlik Üssü’ne güveniyor. Yani İncirlik bir savaş üssü, bir işgal üssü, bomba ve yıkım üssüdür.

Hükümet, İncirlik Üssü’nü ABD’nin bir yıl daha bölge halklarına karşı ve işgal eylemlerinde kullanmasına izin veren Gizli Kararname’yi imzalamaya hazırlanıyor. Türkiye, Irak Savaşı’na doğrudan katılmamış olsa da ABD ve yandaşlarına sağladığı yardımlarla savaşa dolaylı olarak katılmıştır. Bu kapsamda Irak Savaşı’na verilen en önemli destek, İncirlik Üssü’nün ABD savaşan birliklerinin kullanılmasına açılmasıdır. GİZLİLİK damgasını taşıyan 23.06.2003 tarih ve 5755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlayan bu hukuk tanımaz süreç halen sürmektedir.

Vicdanı olan, barışı savunan hiç kimse ABD’nin İncirlik Üssü’nü kullanmasına izin veremez.

30 Mayıs’ta Adana’da İncirlik Üssü önündeyiz!

29 Mayıs Cuma saat 17.00’de Adana Eczacılar Odasında “İNCİRLİK KAPATILSIN” başlıklı bir söyleşi yapılacak. Konuşmacılar, Küresel BAK merkezinden Kerem Kabadayı (Mor ve Ötesi) ile Yıldız Önen…

30 Mayıs Cumartesi günü Adana’da “İNCİRLİK KAPATILSIN” diyen savaş karşıtları, Saat 12.00’de İnönü Parkında basın açıklaması yapacak, bildiri dağıtacak ve ardından arabalarla hareket edecekler.

Saat 12.30’da kitlesel basın açıklaması için İncirlik Üssü’nün önündeyiz…

İncirlik Amerikan Üssü’nün kapatılmasını isteyen; savaşlara karşı olan; barıştan, dostluktan ve kardeşlikten yana olan bütün Adanalıları aramızda görmek istiyor; etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Adana Sözcüsü Yaşar Gökoğlu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.