17-19 Eylül 2011 -Nükleer Karşıtı Uluslar arası Kampanya (ICAN) Konferansı – Cenevre

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 100 kişinin katıldığı konferans ICAN ofisinin olduğu Cenevre’de yapıldı.

Katılımcılar: İsveç, Türkiye, Amerika, Uluslararası Nükleer Savaşı Engelleme Doktorları (IIPNW) temsilcileri. Avrupa Barış Enstitüsü (IPE) temsilcisi, Dünya Kiliseler Birliği Konseyi  Cenevre temsilcisi, Kızıl Haç Cenevre temsilcisi, Japon Barış Gemisi temsilcisi, Mısır dış ilişkiler komisyon üyesi, Amerika’dan United Peace and Justice temsilcisi, Küresel BAK temsilcileri, nükleer silahlanmaya karşı uluslararası avukatlar temsilcisi, Filistin Birleşmiş milletler temsilcisi.

Konular:

Nükleer silahlanma nasıl engellenir? Bu konuda nasıl bir kampanya yapılabilir? Kampanyanın politik tartışmaları neler olmalıdır? Özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ICAN nasıl kurulabilir? ICAN temsilcilerinin deneyimleri.

Sonuçlar: ICAN projesinin oldukça iyi bir kampanya olduğu bu kampanyanın büyütülmesi ve yaygınlaştırılması için bir dizi kampanya yapılması gerektiği ve bunların ICAN merkez ofis tarafından kontrol edilmesi gerektiği konuşuldu.

Daha fazla ayrıntı ve tam takvim ve kararlar için aşağıdaki günlük raporlardan Pazar günü sonuç kararları ve Pazartesi sonuç kararlarına bakılabilir.

Günlük raporlar:

17 Eylül Cumartesi

Açılış konuşmasını ICAN Cenevre Baş Kampanyacısı Arielle Denis yaptı. ICAN Cenevre oluşumunun çok yeni olduğunu (sadece altı aylık) ama kısa sürede önemli işler yaptığını anlattı. Programı tanıttı.

Ardından ICAN başkan vekilli Rebecca Johnson genel olarak ICAN projesini tanıttıktan sonra, nükleer silahların imha edilmesi için gereken koşulları anlattı.

Birleşmiş milletlerin nükleer silahlanmaya ilişkin görüşleri dile getirildi.

Öğleden sonra Çeşitli ICAN temsilcileri (Almanya, Norveç, İngiltere, İskoçya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Avusturya, Zimbabwe, Nijerya, Güney Afrika, Tunus, İsrail) ve İsveç, Türkiye, Amerika, Uluslararası Nükleer Savaşı Engelleme Doktorları (IIPNW) temsilcileri bölgelerinden deneyimler ile kampanyayı anlattılar. Avrupa ICAN’leri bayağı yol almışken Afrika ve Asya ICAN’leri daha işin başında olduklarını anlattılar.

Akşamüstü yapılan dört çalışma grubundan “nükleer silahlanma karşıtı çalışma ağları ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması” başlıklı olana katıldık. Burada asıl olarak “Nükleer silahsızlanma kampanyası yapmayan gruplara nasıl ulaşacağız?” başlığı tartışıldı.

Kızılhaç temsilcisi son birkaç yılda kendi örgütünün uluslar arası olarak nükleer silahlanma konusuna ilgi gösterdiklerini ve tüm ülkelerde ICAN üyelerinin Kızılhaç üyeleriyle çalışmaları gerektiğini anlattı. Aynı şekilde Dünya Kiliseler Birliği Konseyi temsilcisi kilisedeki rahipler için aynısını söyledi.

Atölyede ICAN için gidilebilecek kurumlar listesi çıkarıldı: gaziler, çocuk sağlığı merkezleri, acil durum örgütleri, kiliseler, inanç örgütleri, öğretmen örgütleri, okullar, kamu eğitimi çok önemli, barış örgütleri (Ancak bazıları çatışmalara karşı çıksalar da nükleer silahlanmaya karşı çıkmayabilirler. Örneğin Amerika’da; Irak savaşına karşı çıkanların bir kısmı nükleer silahlanmaya karşı çıkmadılar)….

Atölyenin sonucunda her bir ICAN bürosunun yukarıdaki listeyi kendine özgü oluşturması gerektiği konuşuldu. Pek çok kurum, kampanya ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte kampanya yaparak güven sağlamanın önemi vurgulandı.

18 Eylül Pazar

Sabah seansında, ICAN dışındaki nükleer silahların imha edilmesi ve yasaklanması için çalışan çeşitli kuruluşlar deneyimlerini paylaştılar. Bir İnsanlık Hareket Projesi olarak Silahsızlanma (UNIDIR), Uluslar arası Kızıl Haç (ICRC), Uluslararası Nükleer Savaşı Engelleme Doktorları (IPPNW), Dünya Kiliseler Birliği Konseyi, Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu, Japon Barış Gemisi üyeleri kendi nükleer ve silahlanma karşıtı kampanyalarını anlattı.

Öğlen seansında yapılan dört çalışma grubundan “insan hakları, nükleer silahlar masrafları ve alternatif bütçe kullanımı” başlıklı olana girdik. Bu çalışma grubunda, silahsızlanmanın faydalarını anlatarak nükleer silahlara karşı çıkabileceğimizi tartıştık. Atölyede, “Bizim hedefimiz barış olmalı. Amacımız silahsızlanma değil barış, güvenlik, insan hakları. Bunlar için silahsızlanma istiyoruz” dendi.

İstatistikler çok önemli. “Bir yıllık Amerika askeri bütçesi ile 24 yıl yardıma ihtiyaç duyan ülkeleri besleyebiliriz” dediğinizde insanları silahsızlanmaya ikna etmek kolay olabilir. Askeri harcamalar artıkça ulusal krizler derinleşiyor. Küresel ekonomi krizde, işsizlik artıyor. Bunlara rağmen askeri harcamalar bundan etkilenmiyor. Bunu sürekli olarak vurgulayıp silahlanma bütçelerini eleştirmeliyiz.

Akşamüstü seansında 2011-2012 ICAN kampanya önerileri tartışıldı. ICAN’ın yalnız yapabileceği, ortaklaştırabileceği kampanya önerileri konuşuldu.

Desteklenecek kampanyalar önerildi. En sonunda aşağıdaki gibi bir kampanya önerileri ve takvimi çıkarıldı.

I.Konferanslar/etkinlikler:

  1. 1. Nükleeri imha günü: Bu sene yapılan nükleer imha gününün uluslar arası bir gün olarak her sene aynı gün yapılması karara bağlandı. Gün daha sonra belirlenecek.
  2. 2. Humanitarian Consequences Conference: hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin nükleer sonrası yaşanacak felaketler konusunda buluşması. Konferans hükümetler ile konuşup örgütlenecek.
  3. 3. ICAN konferansı 2012: Hiroşima’da gelecek Ağustos’un üçüncü haftasında yapılacak IPPNW konferansından önce bir ICAN konferansı yapılacak.
  4. 4. Askeri harcamalar günü: Nisan’da askeri harcamalar günü hazırlandı. Bu senede aynısını yapmakta fayda var dendi.
  5. 5. Avrupa Nükleer yakıt zinciri konferansı: nükleer silahlar, uranyum vb şeyleri de kapsayan nükleer yakıt zinciri üzerine Fransa’da 2012’de bir konferans yapmaya karar verildi. Afrika’daki uranyum sonuçlarını da içeren bir konferans olmalı. ICAN Fransa, IPPNW Almanya birlikte bu konferansı inşa edecek.
  6. 6. “In my Lifetime” filmini yaygınlaştırmak. Nükleer karşıtı kampanyalarda bu film gösterileri yapılacak.
  7. 7. Fukuşiyama Konferansı: Ocak 2012’de Japonya’da Fukuşiyama sonuçları tartışılacak. ICAN bu konferansa destek verecek.
  8. 8. Küresel Konser: Meşhur sanatçılar U2 gibi  ile bir konser düzenlemek proje olarak kabul edildi.

II. Destek Kampanyaları

Nükleer silahları imha kampanyası: Küresel çalışma grubu olarak hangi şirketler nükleer ile ilgileniyor, işlerini yapıyor ve kim finanse ediyor çalışılıp, bunlara karşı kampanya örgütlenecek.

Daha fazla bomba istemiyoruz kampanyası: Nükleer bomba kartlarını barış için değiştirip ve yarışma açılacak olan bu kampanyaya ICAN destek verecek.

CTBTO bilgilerinin kamuoyuna açık hale getirilmesi: Radyoaktif değerlerinin (CTBTO bilgilerinin) halka açıklanması için kampanya yapmak.

Criminality of nuclear weapon’s use: Yasal olarak nükleer kullanmanın suç olduğunu iddia edip, kampanya yapmak gerekir. Kampanya www.nucleerweaponisawarcrime.doc adresinde var. ICAN bunu destekleyecek.

İmza kampanyası: “Milyon yüz/milyon iddia” imza kampanyaları örgütlenebilir. İnternet imza kampanyaları olarak örgütlenme fikri geliştirildi.

Ördek ve korunma: nükleer savaşlardan sağ kalmak mümkün değil konusunu kamuoyuna anlatmak online casino için yapılan kampanya desteklenecek.

Avrupa referandumu: Avrupa birliği nükleer silahlar için referandum yapacak ise biz de nükleer imhası için referandum yapabiliriz.

III. Araca dayalı kampanyalar

Sık sorulan sorulara cevap el kitapları: Herkesin kullanıp kampanya yapabilecekleri el broşürleri, bildiriler hazırlamak, wiki teknoloji kullanmak.

Nuclea rweapon’s exhibition (nükleer silahlar sergisi): Yerel yönetimler, millettekileri ile anlaşarak nükleerin insanlık üzerindeki sonuçlarını sergileyebiliriz.

Afrika Uranyum madenciliği: Uranyum madencilik hakkında bilgilendirme yapmak. Materyaller hazırlayıp Avrupa’daki sivil toplum kurumlarına, bireylerine bilgi vermek, farkına varmalarına neden olmak.

Nükleer çöplerin ortadan kaldırılmasını izleme inisiyatifi: Dünyadaki nükleer çöplerin nasıl ortadan kaldırılacağını izleyen bir küresel inisiyatif.

ICAN uygulaması: Iphone, Ipads gibi bir ICAN uygulaması yapmak…

Sosyal medya kampanyası: İnternet üzerinden ICAN hakkında bilgilendirmeyi yaygınlaştırmak….

IV. Genel / İletişim

İlişki kurulacak kurumlar: insan hakları çalışma grubunda nükleer bombanın insanlar üzerindeki etkilerini kamuoyuna anlatmanın önemini vurguladık.  Parlamenterleri, sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek önemli. Kızılhaç’ı, kiliseleri, dünyayı koruma konusunda harekete geçirebiliriz. Sendikalar her sene Cenevre’de toplanıyorlar. Bu sene nükleer zincirin tüm adımları hakkında uranyum-bomba bilgilendirecek bir konferans yapma planlanıyor.

ICAN merkezlerini yaygınlaştırmak: Özellikle nükleer silah bulunan ülkelerde buna hemen başlanması gerektiği konuşuldu.

Medya: Medya gençleri militirize ediyor. Yanlış bilgiler veriyor, gerçekleri anlatmıyorlar. Bir çalışma grubu ile bunu gidermeye çalışma kararı alındı.

Mesajlar/sloganlar: Ne yaptığımızı tam olarak anlatacak mesaj ve sloganlar hazırlanacak.

PNND üye kampanyasına destek: 2012’de 2012 üye kampanyasına destek verilecek.

19 Eylül Pazartesi

Daha küçük 50 kişilik bir grupla daha çok Ortadoğu ICAN çalışmaları üzerine konuşuldu.

Toplantı İsviçre Kanton görevlisinin yaptığı hoş geldiniz konuşması ile başladı. Cenevre kantonunun sivil toplum örgütlerine verdiği desteği anlatan görevli çalışmalarda başarılar diledi.

Daha sonra Türkiye, Mısır, İsrail ve Nijerya’dan ICAN, IPPNW temsilcileri ICAN kampanyası için Ortadoğu ve Afrika perspektiflerini anlattılar.

Afrika açısından Pelindaba sözleşmesi (TOP) Afrika’yı nükleersiz bir kıta yapabilecek. Şimdi bunu imzalayan ülkeleri, diplomatları, liderleri nükleer silahlar sözleşmesine (NWC) ikna etmeliyiz dendi.

Afrika’da yerel, ülke, kıta seviyesinde kampanya yapabiliriz. Afrika’da özel bir ICAN kampanyası yapmalıyız. Afrika’da koordinasyon kurmalıyız. Teke tek insan kazanmalıyız. Her sene Afrika’da toplanıp neler yapabileceğimize bakmalıyız” dendi.

Ortadoğu açısından bu kadar savaş ve işgalin, çatışmanın olduğu bir bölgede nükleer silahlanmaya karşı mücadele çok zor. Ama yavaş yavaş inşa etmek gerekiyor.

2012 Nükleersiz bir Orta Doğu konferansı oluşturma planı var. Pek çok STK bu konuda çalışmaya başladı.

Planlar:

2011/2012 Barış Gemisinde koordinasyon toplantısı yapılacak.

Delegeler Orta Doğu gezileri yapacak. Yanlarına Hiroşima ve Nagaziki mağdurlarını almaları önerildi.

Barış Gemisinde İsrail-İran forumu yapılması planlandı.

Barış Gemisinde gençlik toplantısı yapılması planlandı.

Hiroşima ve Nagazaki mağdurlarının İsrail gezisi planlandı.

Neler yapılmalı:

1. ICAN Orta Doğu merkezi kurulabilir. Bunun merkezinde Filistin, İsrail aktivistleri olmalı. Bölge dışında Amerika, Rusya, AB üyeleri de olmalı.

2. ICAN genel merkez ve tüm şubeleri Orta Doğu merkezine destek sağlamalı.

3. ICAN politik partileri, yerel yöneticileri kazanmaya çalışmalı.

4. Nato ve İsrail nükleer silahlarının imhası savunmalı.

5. Tüm ülkelerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini savunmalı.

6. Ayrıntılı çalışma planı hazırlanmalı.

7. ICAN olarak düzenli bir şekilde plan kontrol edilmeli.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.