16-18 Ocak 2009- Uluslararası Beyrut Konferansı – Beyrut

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Direniş, Anti-Emperyalizm, Halkların Dayanışması ve Alternatifler için

Çok sayıda araştırma merkezi, dernek, sendika ile politik, kültürel ve sosyal hareketin destek ve girişimleri ile gerçekleşen Uluslararası Beyrut Forumu, 16–18 Ocak 2009 tarihlerinde yapıldı. Foruma Arap ve uluslararası delegasyonlar ile beş kıtadan (66 ülke) gelen temsilcileri katıldı. Güney Amerika, Asya ve Yakın Doğu’nun geniş ölçüde temsil edildiği forum, üç-kıtanın merkez noktası olma ruhunu taşıdı.

Forumu niteleyen iki önemli konu oldu. Birincisi, Gazze’deki Filistin halkının kahramanca direnişi ve yoğun şiddet ve eşi görülmemiş bir barbarlığa karşı durma becerileriydi.  İkincisi yalnızca finansal değil aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki cepheleri ile insanlığın var oluşunu tehdit eden kapitalizmin küresel krizi idi.

İlkeler ve Haklar

Forumun sonunda aşağıdakiler deklare edildi:

 • Bütün halkların direnme hakkı vardır.  Bu hak, bütün toplumlar tarafından desteklenmek ve uluslararası hukuk ile tanınmak zorundadır.
 • Sömürgecilik karşıtı direniş mücadelesi, küresel kapitalizm, emperyalizm, militarizasyon ve sosyal kazanımların tahribi ile karşı karşıya kalan dünya devrimcileri ve özgür bireyler tarafından gerçekleştirilen mücadeleden ayrı tutulamaz. Bunlar, işçi sınıfının 200 yıllık azimli mücadelesinin ürünleridir.
 • Halkların kendi doğal kaynakları üzerinde hâkimiyet hakkı vardır. Beslenme, sağlık ve eğitim hakkı, tüm ticari çıkarların üzerindedir.
 • Kültürler, doğaya, insan ihtiyaçlarının üstünlüğüne ve toplumların demokratik yönetimine saygı doğrultusunda, insanlık için ortak bir refah inşa etmeye yardımcı olabilmelidir.
 • Demokratik katılım, sadece politik değil ekonomik düzeylerde de geçerli olmalıdır.
 • Kültürel farklılık ve ibadet özgürlüğü hiçbir bir ırksal damgalamaya maruz kalmaması gereken bir haktır.

Kampanyalar ve Kararlar

Gazze hakkında: Forum katılımcıları, Filistin halkının Gazze direnişini desteklediklerini açıklamış, İsrail’in Filistinliler’e yönelik terörizmini, işlediği suçları, yasa ihlalerini ve insan hayatını hiçe saymasını kınamıştır.

Ayrıca, aşağıdaki çağrılar yapılmıştır:

 1. İsrail ile ilişkileri ve anlaşmaları iptal etme ve bu ülkeye silah satışını yasaklama gibi ağır yaptırımlar uygulamak;
 2. İsrail’e silah satışında bulunan devletler ve şirketler hakkında yasal süreçlere başvurulması;
 3. AB’yi, İsrail ile arasındaki tüm ekonomik, politik ve kültürel ilişkisini kesmeye ve bu ülkeyle bağlantılı bütün anlaşmalarını ve mutabakatlarını iptal etmeye zorlama;
 4. Gazze nüfusunun maruz kaldığı savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlar ile ekonomik ve çevreye yönelik suçların yargılanması amacıyla uluslararası bir konferans düzenleme ve bu eylemlerden sorumlu kişileri yargı önüne getirme; 2006 yılında Lübnan’da işlenen suçların da bu sürece dahil edilmesi;
 5. Siyonizm’i ırkçılık olarak nitelendiren 3379 BM kararını restore etme ve İsrail’i BM’den ihraç etme;
 6. Gazze’yi yeniden inşa etme amacı ile uluslararası bir kampanya başlatma, ablukanın kaldırarak siyasi mahkumların serbest bırakılmasını sağlama.

Direniş’e destek ve anti-emperyalist mücadele hakkında:

 1. Forum katılımcıları, İsrail işgaline karşı, Filistin ve Lübnan direnişçilerine ve Amerikan işgali altındaki Iraklıların mücadelesine destek verdiklerini ifade etmiştir.  Buna ek olarak, Irak halkının toprak bütünlüğünü desteklemektedir.
 2. Katılımcılar, Afgan halkının kendi kaderlerini belirleme hakkını ve Amerikan ve “Atlantik” işgaline karşı verdikleri mücadeleyi desteklemektedir.
 3. Katılımcılar, Venezuela Başkanı Hugo Chavez ve Bolivya Başkanı Evo Morales’in halkların direnişine verdikleri desteğin yanındadır. ABD’nin Güney Amerika’ya müdahalelerine karşı yürüttükleri mücadeleye tam destek vermektedir.
 4. Küba’ya karşı uygulanan ambargonun kaldırılması ve ABD’deki Kübalı mahkumların serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuşlardır.
 5. Katılımcılar, ABD ve kırk yıldır kendi halkını terörize eden ve Latin Amerika’nın ilerici rejimlerinin istikrarını bozan Kolombiya arasındaki ittifakı kınamaktadır. Ayrıca bu rejimin karşısında mücadele eden devrimci hareketlere destek verdiklerini ifade etmişlerdir.
 6. Halkların direnme hakkını ve hür iradesini yüceltecek, sivil nüfusun savunması ile ilgili düzenlemeleri restore edecek, parlamenterlerden oluşacak uluslararası bir organizasyon kurulması talep edilmiştir.
 7. İsrail’in yapısını ve suçlarını örtbas etmeye yönelik gerçek dışı propagandaları açığa çıkartabilecek uluslararası bir medya ağı yaratılması gerekliliği vurgulanmıştır.
 8. Savaş suçlarını yargılamanın ahlaki bir mecburiyet olması gerekçesiyle, 2006 yılında Lübnan’da gerçekleştirilen savaş suçlarının sorumlularının yargı önüne çıkarılması.
 9. Filistin’deki duvarın etnik ayrımcılık olduğu konusundaki, Uluslararası Adalet Divanı’nın istişari tavsiyesini uygulama amaçlı bir kampanya başlatma.
 10. Krizler ve savaşlar sırasında bölgesel delegasyonlar arasında koordinasyonu sağlama amacı ile uluslararası bir ağ yaratma.
 11. İran’ın Uluslararası hukuk çerçevesinde sivil amaçlı nükleer program geliştirme hakkına karşı ABD’nin tehdit ve provokasyonlarını reddetme. Benzer şekilde, ABD’nin Suriye ve Sudan’a karşı savaş tehditlerine karşı çıkma.
 12. Amerika’nın teröre karşı savaş mazereti ile uluslararası ve insani hukuku etkisiz hale getirme çabalarına karşı çıkma.

Katılımcılar ekonomik tehditler karşısında aşağıdaki alternatifleri sunmuştur:

 1. Tarımı ve gıda ile ilişkili sektörleri, pazarları özelleştirme niyetli uluslararası pazarlıkların dışında tutma. (GATT, OMC…)
 2. Yaşayan organizmaları kontrol edecek şekilde biyolojik çeşitliliği tehlikeye atan şirketlere izin veren yasal düzenlemeleri ve uluslararası uygulamaları reddetme.
 3. Sarkozi’nin neo-liberal projesinin karşısında, ilgili coğrafyanın kuzeyinden güneyine ve her ülkenin kendi içerisinde geçerli olacak, müşteriler ve üreticiler arasında adil ticarete dayanan bir Akdeniz Ortak Pazarı (İsrail koloni devletini dışarıda bırakarak) yaratma. Tüm bunlar, Akdeniz’de büyük bir bölge yaratma süreci kapsamındadır.
 4. Endüstriyel balıkçılığın suiistimalleri karşısında, sosyal bedellerini garanti ederek geleneksel balıkçılık lehine mücadele etme.
 5. İnsanlığın ortak değerlerini ve temel yaşam kaynaklarını koruma. Organik tarımı geliştirme ve yenilenebilir enerji kaynakları yaratma.

Uluslararası Eylem Çağrıları

 • 26-29 Mart 2009 Kahire Konferansı
 • 2-5 Nisan 2009  Strazburg-Baden Baden, “Anti-NATO” zirvesi
 • Nisan 2009 Durban 2. Cenova Konferansı

Petros Constantinou, “Savaşa Hayır” Koalisyonu,  Yunanistan

Çeviren: Saniye Boran, Küresel BAK aktivisti

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply