İncirlik Üssü Kapatılsın Kampanyası Faaliyet Raporu

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

29 Mart – 2 Nisan, Lizbon, Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık Toplantısı

ASF Hazırlık toplantısı 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerinde Portekiz’in Lizbon kentinde yapıldı. 30 gönüllünün ve 16 gönüllü tercümanın görev yaptığı toplantılara 23 ülkeden 133 kişi katıldı. Üç gün süren toplantılarda bir çok ağ ve çeşitli metodoloji çalışma grupları bir araya geldi.

Yapılan asamble toplantılarında bir sonraki ASF’nin yerine karar verildi ve bir sonraki ASF’ye dönük olarak prensiplerden oluşan bir metin hazırlandı. 5. ASF, 2008 yılının Eylül ayında Kopenhag’da (Danimarka) ya da Malmö’de (İsveç) yapılacak. Toplantıya Yılmaz Eren, Tahsin Akbaba ve Yıldız Önen katıldılar.

29 Mart – 2 Nisan, Kahire, Emperyalizm ve Siyonizme Karşı Konferans

‘Emperyalizm ve Siyonizm’e Karşı Kahire Konferansı’nın beşincisi 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldı. Konferansı Mısır’dan Müslüman Kardeşler, Karama Partisi, Devrimci Sosyalistler ve İşçi Partisi birlikte örgütlediler. Konferansa Filistin, Irak, Lübnan, Venezüela, Güney Kore, Türkiye, Yunanistan, Nijerya, İngiltere, Kanada, Tunus, Sudan, Fransa ve İran da dahil olmak üzere toplam 15 ülkeden savaş ve küreselleşme karşıtı 300 aktivist katıldı.

Konferansın ana gündemi İran’a yönelik tehditlerin arttığı günümüzde savaş karşıtı hareketin karşı karşıya olduğu olanaklar ve tehlikelerdi. Bir diğer ana gündem maddesi ise, sol ve İslamcı örgütler arasında Amerikan emperyalizmine ve Siyonizm’e karşı işbirliğinin güçlendirilmesiydi. Konferans’a Sami Evren ve Arife Köse katıldı ve BAK adına konuşmalar yaptılar.

5 Nisan Perşembe, İstanbul – Beyoğlu, Toplantı

5 Nisan 2007 Perşembe günü Taksim’de Karakedi Kültür Merkezinde, “Nükleer silahsızlanma çalışmalarında yeni gelişmeler” konulu Berlin Toplantı izlenimlerinin Nilüfer Uğur Dalay tarafından aktarıldığı bir oturum düzenlendi.

Bu toplantıda Berlin toplantısında edinilen izlenimler aktarıldı, silahlanmanın hangi noktalara geldiği, nükleer enerji- nükleer silah ikilemi, barış yanlılarının alacağı tutumlar ne olmalıdır tartışıldı

11 Nisan Çarşamba, İstanbul – Kadıköy, Toplantı

Kadıköy Nemesis Cafe’de yapılan toplantıda Sami Evren ve Arife Köse Mısır’da yapılan Konferans’ı anlattılar. Salondan katılımlarla Ortadoğu savaş karşıtı hareket tartışıldı.

13 Nisan Cuma, İstanbul – Beykoz, Söyleşi

Beykoz Gençlik dayanışma Derneği’nin davetiyle yapılan söyleşide Tayfun Mater ve Yeter Şahin Küresel BAK ve savaş karşıtı hareketi anlattılar. Öğrencilerde Beykoz’da yaşadıkları sorunlarından yola çıkarak mücadelenin önemini vurguladılar. Yaz aylarında Beykoz çayırında bir konser yapma projesi konuşuldu.

18 Nisan Çarşamba, İstanbul – Taksim Hill, Toplantı

Kurum temsilcisi, sanatçı, yazar yaklaşık 30 kişinin katıldığı toplantıda Küresel BAK’ın İncirlik Üssü kampanyasının ayrıntıları güncel politik durum ışığında tartışıldı.

26 Nisan Perşembe, Almanya – Berlin, Toplantı

Almanya’da “Türkiye’de ve Dünya’da Son Siyasal Gelişmeler Savaş Karşıtı Hareket ve Sosyal Forumlar” toplantısı yapıldı. 26 Nisan’da Almende Alternatif Göçmen Politikaları ve Kültür evinde yapılan toplantıya Küresel BAK’tan Tayfun Mater katıldı.

Tayfun Mater Küresel BAK’ın ne olduğunu, nasıl kampanya yaptığını anlattıktan sonra İncirlik Üssü’nün neden Türkiye ve Ortadoğu’da bir tehlike olduğuna değindi. Salondaki soru ve katkılarla toplantı savaş karşıtlığının sesi olmanın önemine vurgu ile bitti.

8 Mayıs Salı, İstanbul – Boğaziçi Üniversitesi, Tanıtım standı

8 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Sivil Toplum Kuruluşlarının tanıtım festivalinde Küresel BAK’ta bir stant açtı. Bu stantta en son çıkan İncirlik Üssü Kapatılsın bülteni dağıtıldı. Aktivistlerle sohbet edildi.

11 Mayıs Cuma, Aksaray – Niğde, Toplantılar

11 Mayıs Cuma  günü önce Aksaray’da daha sonra da Nigde’de BAK toplantıları yapıldı. Saat 9.00 civarında Aksaray EMO da BAK’la tanışma kahvaltısı oldu. Aksaray BAK temsilcisi Rana, BAK’la yeni tanışan arkadaşlara BAK faaliyeti ve İncirlik Üssü kapatılsın kampanyası anlattı. Bu Aksaray’da yapılan üçüncü BAK toplantısıydı.

Niğde’de KESK, TMMOB üyesi arkadaşlarla yapılan toplantıda Küresel BAK yürütme kurulu üyesi Nuri Ödemiş, BAK ve yeni kampanyayı anlattı. Bu kampanya çerçevesinde Niğde’de neler yapılabileceği konuşuldu.

12-13 Mayıs, Adana, TSF Hazırlık Toplantısı

II. Türkiye Sosyal Forumu (TSF) için ilk hazırlık toplantısı Adana’da 12-13 Mayıs tarihlerinde yapıldı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıya iki gün boyunca 160 kişi katıldı. Dünyadaki ve Türkiye’deki forum süreçlerinin, Adana bölgesinde yaşanan sorunların ve sosyal hareketlerin bu sorunlara karşı geliştirdiği çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı, canlı ve zengin tartışmalarıyla II. TSF sürecinin güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı.

13 Mayıs Pazar, Maraş, Toplantı

Küresel BAK tarafından K.Maraş’ta 13 Mayısta yapılan toplantıya konuşmacı olarak Yıldız Önen, Adana SES Başkanı Mehmet Antmen ve Adana BAK Yürütmesinden Ali Dinigüzel katıldı. Yıldız Önen, 2000’li yılların başlamasıyla dünyadaki olumsuz gelişmelerin 90’lara nazaran daha hızlı ve katlanarak arttığını, DTÖ ve G8 Toplantıları sırasında ezilenlerin seslerini yükselttiğini, Amerikanın Irak ve aslında Ortadoğu işgal dönemiyle Küresel BAK’ın inşa dönemini, savaş karşıtı hareketin tüm dünyada güçlenerek Amerikan politikalarının karşısına dikilişini, dünyadaki 367 Amerikan üssünden en büyük 5. üssün İncirlik Üssü olmasını ve Küresel BAK’ın İncirlikle ilgili yürüttüğü kampanyaları anlattı. Son olarak sosyal forumlara değindi.

Mehmet Antmen SES Başkanı ve doktor kimliğiyle savaşın sağlık üzerindeki yıkımını bu yıkımın fizikselliğinde ötesinde ruhsal ve sosyal boyutunu bize anlattı. Türkiye’deki iç barışın önemine değindi. Ve savaşın, cinayetlerin yasallaştığı ortam olduğunu vurguladı. Ali Dinigüzel yerelde yürütülebilecek faaliyetler ve Adana deneyimlerini aktardı.30 kişinin katıldığı toplantı 19 Mayısta Maraş Küresel BAK’ı oluşturalım diyen çağrımızla son buldu. Maraş için güzel bir başlangıçtı.

17 Mayıs Perşembe, Adana, Toplantı

Adana’da 17 Mayıs Perşembe günü Tıp Fakültesi’nde yapılan ‘Irak’ta İşgale Son, İncirlik Üssü Kapatılsın’ toplantısına BAK sözcüsü Memet Ali Alabora katıldı. Oldukça ilgi gören toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı.

Önce Adana Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası Adana Şubesi’nin ortak hazırladıkları, savaşın sağlığı nasıl yıkıma uğrattığı konusunda bir sunumu SES Şube Başkanı Dr. Mehmet Antmen anlattı.

Sonra  Memet Ali Alabora; Amerikanın Irak ve Ortadoğu işgalini, İran’a yapılacak müdahalenin yaratacağı felaketleri, İncirlik Üssünün kapatılmasının önemini, BAK  ve kampanyaları anlattı.

20 Mayıs Pazar, Kars, Toplantı

20 Mayıs Pazar günü Kars Sanat Merkezinde yapılan ‘Irak İşgali ve Türkiye’de Savaş Karşıtı Hareket’ söyleşisine Tayfun Mater ve Memet Ali Alabora katıldı. Toplantı Anadolu Kültür A.Ş. ile ortaklaşa yapıldı. Kars Belediye Başkanı ile Kafkas Üniversitesi Rektörünün de katıldığı toplantıda 200 kişi yer aldı.

Savaş karşıtı hareketin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi anlatıldıktan sonra özellikle İncirlik Üssünün bu günkü durumunun üzerinde duruldu.

Katılımcılardan on beş kadarı çeşitli sorularla toplantıya katkı yaptılar. Etkinlik daha sonra yapılan görüşmelerde, Kars’ta bir Küresel BAK oluşturulması yönünde karar alındı. Toplantıya yerel basında yoğun ilgi gösterdi.

20 Mayıs Pazar, İstanbul, Toplantı

“Küresel Tehdide Karşı Bölgesel Kadın Dayanışması” ana başlığıyla gerçekleştirilen 8. Kadın Buluşması’nda bir araya gelen Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden kadınlar, söz konusu tehdidi ve buna karşı neler yapılabileceğini konuştu.

Buluşmanın “Küresel Tehdide Karşı Stratejiler” bölümünde Küresel BAK adına Yıldız Önen bir konuşma yaptı.  “Amerika işgalini bitirmediği sürece aslında hepimiz büyük bir tehdit altındayız” diyen Yıldız Önen de Ortadoğu da barışın olmasının Amerika’nın bölgeden çıkarılmasına bağlı olduğunu anlattı.

23-27 Mayıs, Sivas, Stand

Bu yıl Sivas’ta yapılan bahar şenliklerinde Küresel BAK standı açıldı. İncirlik üssü kapatılsın kampanyasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu yıl ki stand biraz farklı oldu. Küresel BAK’çılar şenliklerde bir simge oldular. Güvenlik her geldiğinde dayanışma ile güvenliği geri çevrildi ve bu diğer gruplara örnek oluşturdu.

Bir alternatif kapanış şenliği düzenlendi. Bu seneki etkinliklere çok sayıda kişi katıldı, oldukça başarılı geçen şenlikten sonra seneye daha coşkulu bir şekilde standımız açılmaya karar verildi.

25 Mayıs, İzmir, Basın Açıklaması

25 Mayıs’ta İzmir’de bir basın açıklaması yapıldı. İncirlik Üssü Kapatılsın kampanyası çerçevesinde yapılan basın açıklamasında Başbakanlığa gizli kararnamenin durdurulması için dilekçeler gönderildi. Basın açıklamasını okuyan Avukat Arif Ali Cangı bu kararname ile Türkiye’nin de Irak işgalinin bir parçası haline getirildiğini söyledi.

26 Mayıs, Konya, Stand

26 Mayıs Cumartesi günü Konya’da 40-50 kişilik bir katılımla kampanya tanıtımı gerçekleşti. Etkinliğe çevrilen buluşmada Barış için 100 filmden seçmeler ve ayrıca bir film gösterimi yapıldı. Birçok yeni katılımcı 4 saatlik bu birliktelikten oldukca memnun kaldılar.
Bu etkinliklerin sonrasında birçok aktivist kazanıldı. Bir çok kişide Küresel BAK’ın Konya’daki varlığından haberdar oldu.

27 Mayıs, Bayrampaşa, Toplantı

27 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa’da Gençtival etkinlikleri çerçevesinde “Küresel Barış” toplantısı yapıldı. Bayrampaşa Belediyesi’nin Bayrampaşa Gençlik Merkezi ile birlikte örgütlediği bir festival olan Gençtivalin bu sene ilki yapılıyor. Festivalin ana vurgusu “Savaşa karşı savaş, Barış” idi, öne çıkarılmayan çalışılan “Yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşlara karşı mücadele etmek gerektiği” temasıydı.

850 kişilik çadırın içi Memet Ali Alabora ve Roni Margulies söyleşi nedeniyle tıka basa doluydu. Toplantıda Ortadoğu, Savaş ve İncirlik üzerine konuşmalar yapıldı. Irak savaşına karşı neler yapılabileceği tartışıldı. İncirlik Üssünün büyük bir tehlike yarattığı buna karşı kampanya yapmanın önemi vurgulandı. Salona söz verildiğinde konuşanlar soruları ve katkılarıyla tartışmayı zenginleştirdi. Yüzlerce el ilanı, bülten dağıtığımız toplantıda yeni aktivistlerle de buluşuldu.

30 Mayıs, Konya, Basın Açıklaması

30 Mayıs’ta Konya’da basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasıyla birlikte bir stand açıldı. Bayraklar ve marakaslarla nükleere, savaşa, İncirlik Üssüne karşı duran dövizlerle sokaktaydık. Binlerce bildiri ve yüzlerce bültenle 7 den 70e birçok insanla buluşuldu.

Muhafazakâr siyasetin merkezi olan ve AKP’nin oy yoğunluğunun yüksek olduğu Konya’da ilgi fazlasıyla yoğundu, özellikle İncirlik üssünü artık ‘görebilen’ birçokları gizli kararnameyi ve aitliğinin kime olduğunu öğrendi. Havanında güzel olması, ulaşabildiğimiz kitleyi büyütmemize yardımcı oldu. Sokaklar bir önceki kampanyamız gibi rengarenk ve daha bilinçliydi.

Konya’da anketler sayesinde onlarca yeni aktivistle iletişim sağlanabildi. Konya’da artık daha çoğuz ve sesimiz daha gür çıkıyor.

31 Mayıs, İstanbul, Basın Açıklaması

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, ABD ve Türkiye arasında 3 Haziran 2003’te imzalanan ve her sene yenilenen gizli kararnamenin yenilenmemesi ve İncirlik Üssü’nün kapatılması için bir basın açıklaması yaptı.

31 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de Taksim Hill Otel’de yapılan açıklamayı; DİSK Genel Sekreteri Musa Çam, KESK kadın sekreteri Sevgi Göyce, TMMOB ikinci başkanı Hüseyin Yeşil, TTB başkanı Gencay Gürsoy, SODEV genel sekreteri Mehmet Tüm, DOGU Konferansi’ndan yazar Nuray Mert, Türk Diş Hekimleri Birligi Başkanı Celal Yıldırım, Ögretim Üyeleri Dernegi Başkanı Tahsin Yeşildere ve Küresel BAK sözcüleri Kerem Kabadayı, Yıldız Önen ve Memet Ali Alabora birlikte sundular.

2 Haziran, İstanbul, G8 protestosu

2 Haziran cumartesi Haydarpaşa Garı önünde Küresel Eylem Grubunun örgütlediği G8 protestosu eylemi oldu. Saat 12.00’de Kadıköy-Beşiktaş iskelesinden bir tekneye binildi. Bu tekneyle “Başka Bir Dünya Mümkün” pankartıyla bir tur yapıldı. Daha sonra Haydarpaşa tren garının önünde açılan standlarda bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Kerem Kabadayı G8 zirvesinin dünyanın daha da yoksullaştıran bir yer olduğunu anlattı. Basın açıklamasının ardından Baskın Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalarından temsilciler destek konuşmaları yaptılar.

15.00’e kadar açık olan standlarda İncirlik Üssü Kapatılsın bildirileri ve 9 Haziran el ilanları dağıtıldı. Standlar dan sonra Barış Manço Kültür Merkezi’ne gidilip bir forum yapıldı. Bu forumda Küresel BAK, Yeşiller, KEG ve Irkçılığa Dur temsilcileri birer konuşma yaptılar. Küresel BAK adına konuşan Yıldız Önen G8’lerin dünyadaki savaşların sorumluları olduğunu, bunlara karşı 2001’den beri devam ettirilen protesto gösterilerinin ana sloganının Barış olduğunu anlattı. Ardından saat:20.00 Çernobil’den Sesler isimli tiyatro oyunu sergilendi

9 Haziran, İstanbul – Kadıköy, Toplantı

9 Haziran günü saat 12.30 ile 17.30 arasında, Kadıköy BAK aktivistleri, Barış Manço Kültür Merkezi’nin de katkılarıyla “İncirlik Üssü’nde 90 adet nükleer bomba var, Ya Patlarsa” temalı bir politik sanat toplantısı düzenledi.

Toplantı salonunun dışında, fuayede “İstanbul Bağdat olsaydı” konulu fotoğraf  sergisi gün boyu açık kaldı ve toplantılara katılanların ilgi ve ziyaretine açıldı.

Kalabalık bir izleyici topluluğu, tüm bir cumartesi öğleden sonra, savaşı, savaşa karşı durmayı, nükleer tehlikeyi ve vazgeçilmeyen barış umudunu konuştu.

Toplantı Barış Forum’u ile başladı. Şenol Karakaş’ın açılış konuşmasını yaptığı Forum’da  yaşadığımız günlerde ve coğrafyada barışa ne denli gereksinimimizin olduğu, Irak’taki işgale karşı kampanyalar düzenlerken A.B.D. yi nasıl yansızlaştırabileceğimiz, A.B.D.nin savaş koalisyonunun ortağı olmamak için Türkiyeli aktivistlerin ne denli önemli sorumlulukları olduğu konuşuldu.

Daha sonra 1990 yılı Körfez Savaşı ile başlatılan Amerika’nın adım adım Irak’a müdahale sürecini,2003 yılı  itibariyle işgale ve savaşa karşı dünyada ve Türkiye’de savaş karşıtı eylemleri  gösteren Ufuk Uras’ın savaş karşıtı kişiliğinin resmedildiği  “Gelme bUSh” eylemi ve BAK’ın çeşitli eylemlerinin anlatıldığı kolaj gösterimi, NTV, CNN Türk, CNN Int.gibi çeşitli tv kanalları ve barış aktivistleri tarafından çekilen filmlerin gösterildiği film geçiti seyredildi.

Bu filmlerden sonra, Kadiköy BAK aktivistlerinden Cemil Güntepe’nin rol aldığı, Kenan Pençe’nin yönetmenlik ve yapımcılığını üstlendiği “Hüzün hiç bitmeyecek” isimli kısa film izlendi. Filmde Ressam Vincent Van Gogh’un hayatının bir kesiti üzerinden yaşadığımız dünyada, insanın yabancılaşması, yalnızlaşması, toplumdan dışlanmasına karşın umudunu nasıl kolay kolay yitirmediği, yaşama bağlandığı ve üretime devam edebildiği anlatıldı. Kısa bir aradan sonra “Barış için sinema girişimi” tarafından organize edilmiş, Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemacıların çektikleri “Barış için 1dakika 100 kısa film projesi”nden bazıları izlendi.

Daha sonra Tayfun Mater ve Nilüfer Uğur Dalay’ın konuşmacı oldukları “İncirlik Kapatılsın” ama niye, nasıl ve ne zaman sorularının sorulduğu, yanıtlarının arandığı söyleşiye geçildi. Tayfun Mater Küresel BAK’ın 2004 yılında böyle bir kampanya yapmaya nasıl karar verdiğini, kampanyanın nasıl örüldüğünü, geldiğimiz noktada İncirlik hakkında önemli bir kamuoyu ilgisi yaratılmış olmasına karşın, hükümetin bu konuya hala nasıl duyarsız kaldığını, ancak 23 Haziran tarihinde süresi dolacak olan Gizli Kararname’nin ve bu kararname ile sağlanan hakların bir yıl daha uzatılması için şimdiye kadar uzatmaya gidilmemiş olmasının kampanyanın bir başarısı olduğunu, İncirlik üzerinden pazarlıkların yürütülüyor olmasının ise kaygı verici olduğunu anlattı. Ayrıca Küresel BAK’ın bundan böyle kampanyalarına nasıl devam edeceği konusunda da bilgiler verdi ve bugünlerde Türkiye’de ve Orta Doğu’da yaşanan olayların, sağduyu ile analiz yapmayı nasıl olanaksızlaştırdığına deği ndi.

Nilüfer Uğur Dalay ise İncirlik üssünü tanıttı, istatistiklerle desteklediği konuşmasında, Amerika’nın bu üssü kullanarak sağladığı çıkarlardan söz etti. Üssün kapatılması ile lojistik ve askeri  desteklerini yitirecek bir A.B.D. nin nasıl daha hızlı bir biçimde Irak’tan çekilmek zorunda kalacağını, askeri üslerin tüm dünyada nasıl yayıldığını ve bulundukları ülkelerin hukuki, sosyal, kültürel yapısı ile nasıl çeliştiklerini, bu nedenle tüm dünyada yürütülen İncirlik Kapatılsın benzeri üsler karşıtı kampanyaların nasıl başarı kazandığını örnekler vererek açıkladı ve  Küresel BAK’ın bu son derece isabetli  kampanyasında yalnız olmadığını anlattı.

En son olarak sahneye Nena gurubu geldi ve yaklaşık bir saat süren konserlerinde Karadeniz bölgesi ezgilerinden örnekler verdiler. Salonda bulunanların ise gerek tempo tutarak gerekse horon çekerek verdikleri coşkulu destekle gün sona erdi.

Toplantı bittiğinde salondan ayrılanlar, tüm acımasızlığı ile gözlerimizin önünde yaşanan savaşa karşı yürütülen kampanyalarda karşı tarafta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiler.

12 Haziran, Ankara, Basın Açıklaması, Toplantı

12 Haziran Salı günü İncirlik Üssüne ilişkin gizli kararnamenin uzatılmaması için basın açıklaması yapıldı. İncirlik Üssü’nün AKP Hükümeti’nin imzaladığı gizli bir kararnameyle 2003 yılından bu yana ABD’nin Irak’ta yaptığı katliamlarda kullanıldığını belirtti. Başbakanlık’a başvuran Küresel BAK üyeleri “Gizli kararnamede neler yazıyor. Bilgi Edinme Kanunu’na dayanarak bunun açıklanmasını istiyoruz” dedi.

Başbakanlık önünde bir araya gelen KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve Küresel BAK üyelerinden oluşan grup adına Küresel BAK Yürütme Kurulu üyesi Kerem Kabadayı konuştu. KESK Genel Başkanı Tombul da, Türkiye Halkının Irak işgaline ortak olmak istemediğini ifade ederek, “Ağlayan anaların acıları hepimizin yüreğini yakıyor. Yeni ölümler istemiyoruz. Kararname iptal edilmeli ve üs kapatılmalıdır” dedi. Eylem, ‘Bilgi Edinme Kanunu’ kapsamında İncirlik Üssü’nde neler olduğunu soran dilekçenin Başbakanlığa verilmesiyle sona erdi.

Akşam Taksav’da yapılan toplantıda Kerem Kabadayı ve Canan Şahin konuşmacıydılar. Küresel BAK, Ortadoğu ve savaş üzerine konuşmalar yaptılar.

16 Haziran, Trabzon, Basın Açıklaması

Bugün saat 13: 00 de küresel barış ve adalet koalisyonu olarak Trabzon da Meydan Parkta incirlik üssünün kapatılması ile ilgili olarak sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile birlikte bir basın açıklaması yapıldı.

Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği açıklama küresel barış ve adalet koalisyonu Trabzon temsilcisi sevim celep’in basın açıklamasını okumasıyla son buldu

17 Haziran, İstanbul, Stand

Pazar günü yapılan ÖDP şenliğinde Küresel BAK standı açıldı. İstanbul bağımsız adaylarının konuştuğu, Yeni Türkü konserinin olduğu şenlikte incirlik bildirilerimizi, bültenlerimizi ve yapıştırıcılarımızı dağıttık, aktivistlerle sohbet ettik.

20 Haziran, İzmir, Basın Açıklaması

20 Haziran 2007 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde İzmir’de İncirlik Üssü ile ilgili bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıda Gizli Kararname hakkında açılan davayı takip eden BAK aktivisti Avukat Arif Ali Cangı İncirlik Üssü ile ilgili hukuki süreci anlatarak, İzmir’den Başbakanlığa gönderilen dilekçenin alınıp işleme konulduğuna dair yanıtın kendisine ulaştığını belirtti.

Mevlüt Ülgen seçim sürecinde sözde ABD karşıtı söyleme sahip olan tüm politikacıların ABD karşıtlığının gerçek ölçüsünün İncirlik Üssü ile ilgili tutumları olacağını söyleyerek “Gerçekten ABD Karşıtıysanız İncirlik Kararnamesine karşı çıkmalısınız” dedi.

Açıklamaya DİSK, KESK ve TMMOB İzmir Temsilcilikleri olmak üzere çok sayıda kişi destek verdi.

22 Haziran, İstanbul, Yazılı Basın Açıklaması

22 Haziran günü Hükümetin İncirlik Üssü kararnamesini uzatmasının ardından Küresel BAK yazılı basın açıklaması yaptı.

İncirlik kararnamesini kınıyoruz diyen basın açıklamasında “İncirlik Üssü’nü ABD’ye kullandırmak işgale, ABD’nin savaş ve insanlık suçlarına ortaklıktır” dendi.

22-23-24 Haziran, Rock-a müzik festivali

Birçok şeyin yanı sıra savaşa da karsı olan RockA alternatif festivale Küresel BAK olarak katildik.

Festivalde açtığımız standa BAK bildiri ve bültenleri dağıttık. BAK etkinliklerine katılmak veya haberdar olmak isteyen onlarca kişiden mail adresi – telefon numarası aldık. Birçok kişiyle sohbet ettik. BAK’in adini zaten duymuş, ama ayrıntılı bilgi almak isteyen birçok kişiye BAK’i tanıttık.

“İncirlik Kapatılsın!” söyleşimiz ilk kez yapılan festivalin ilk söyleşiydi. Büyük bir ilgiyle izlendi.

Festivalin geneli ise muhteşemdi. Tümüyle barışın, dayanışmanın, hoşgörünün hakim olduğu; bir-iki is dışında tüm islerin gönüllü gruplarınca şaşkınlık verici şekilde doğru düzgün yapıldığı bir festivaldi RockA!

2 Temmuz, Hrant Dink Mahkemesi, Beşiktaş

Hrant Dink cinayetinin ilk duruşması 2 Temmuz’da yapıldı. Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra cenaze töreninde onu yalnız bırakmayanlar, faillerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında ‘Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz’ diyerek bir araya geldi.  ‘Hepimiz tanığız, adalet istiyoruz’ yazılı, ‘Hrant Dink Davasını İzleme Koordinasyonu’ imzalı pankart ve  ‘Hepimiz Ermeniyiz’ ve ‘Hepimiz Hrant Dink’iz’ yazılı dövizler taşındı.

Duruşmaya giderken kalabalığın arasından geçen Dink’in eşi Rakel Dink uzun süre alkışlandı. Saat 11.00’de basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında “Hepimiz hâlâ Hrant Dink’iz, bizi katleden karanlığın dağıtılması için adalet istiyoruz” dendi. Basın açıklamasına, Küresel BAK, KESK, DİSK, TMMOB, ‘Irkçılığa Milliyetçiliğe Dur De Girişimi’, AGOS Gazetesi gibi kuruluşlar destek verdi. Kalabalıkta bağımsız milletvekili adayları Ufuk Uras ve Baskın Oran, gazeteciler Ali Bayramoğlu, Leyla Umar, Perihan Mağden, Etyen Mahçupyan, Ayşe Önal, Aydın Engin, Prof. Dr. Eser Karakaş ve eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman gibi isimler de vardı.

Küresel BAK’ın kurucularından olan Hrant Dink’in davasını izlemeye devam edeceğiz.

6 Temmuz, Barış Akarsu cenazesi

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun (Küresel BAK) aktivistlerinden yaralanan şarkıcı ve oyuncu militan savaş karşıtı, barış eylemcisi Barış Akarsu 6 Temmuz’da bir trafik kazasında hayatta veda etti.

Küresel BAK’ın bu yıl Kadıköy’de Mart ayında yapılan barış panayırına ve önceki seneki barış panayırına gönüllü olarak katılan, tüm Barışarock’larda yer alan Barış Akarsu’nun cenazesinde Küresel BAK aktivistleri Barış bayraklarıyla yer aldılar.

7 – 8 Temmuz, Toplantı, Ayvalık – Midilli

7 – 8 Temmuz’da Ayvalık – Midilli’de, Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı olarak silahlanmayı azaltmalarına   yönelik ortak etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansta, Küresel Bariş ve Adalet Koalisyonu adına Tayfun Mater de bir sunum yaptı.

Tayfun Mater 2003’te kurulan Küresel BAK’ın etkinliklerini anlattı, Amerikan askeri Üssü İncirlik’in kapatılması için sürdürdüğümüz kampanyaların önemini vurguladı

28 Temmuz, Ortadoğu ve Enerji Savaşları, Ankara

EMO Ankara Şubesi 28 Temmuz 2007 tarihinde Ekin Sanat Merkezi’nde “Ortadoğu ve Enerji Savaşları” baslıklı bir panel düzenlendi.

Küresel BAK Sözcüsü Tayfun Mater, Küresel BAK Aktivisti ve Mor ve Ötesi solisti Kerem Kabadayı, Evrensel Gazetesi Genel Yazı İsleri Müdürü Fatih Polat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erdem Denk’in konuşmacı olarak katıldığı panelin yöneticisi ise Elektrik-Elektronik Mühendisi Kubilay Özbek idi.

Panelistlerden Mor ve Ötesi Grubu üyesi Kerem Kabadayı, emekçilerin ve işçi hareketinin, ülkeleri ve ulus-devletleri ölçeği dışında, dünyadaki herhangi bir meselesi üzerine çıkar birliği yapması gerektiğini dile getirdi. Seçimlerde halkın, CHP-MHP savaş gönüllüsü koalisyonuna sıcak bakmayarak, savaşa da sıcak bakmadığını gösterdiğini ifade eden Kabadayı, olası Kuzey Irak operasyonunda, askerin, ABD‘nin İran‘a yönelik olası saldırısına kaydırılabileceğini, bu yüzden Kuzey Irak operasyonuna karşı çıkmanın Türkiye‘nin içindeki bir soruna karşı tepki göstermenin dışında Ortadoğu halklarının yanında olmak anlamına geldiğini vurguladı.

Küresel BAK Sözcüsü Tayfun Mater de Ortadoğu‘da petrol savaşlarının her zaman Irak üzerinden yürütüldüğünü, Irak‘ın da ambargo ve eski teknolojisi nedeniyle hep dış ülkelere bağımlı kaldığına işaret etti. Mater, Amerika‘nın aslında Ortadoğu‘deki enerji savaşını kazanamadığını ifade ederek, bu süreçte, İncirlik Üssü‘nün kapatılmasına yönelik mücadele ettiklerini, bu şekilde Ortadoğu‘daki planlara karşı çıktıklarını ifade etti.

31 Temmuz 2007, Yazılı Basın Açıklaması

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu kurucuları Meclis’te
22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde seçilerek TBMM’ye giren milletvekilleri arasında Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu kuruluş çagrısının ilk imzacıları 5 arkadaşımız da var. Çeşitli partilerden ve bagımsız olarak Meclis’e yolladıgımız Ufuk Uras, Kemal Anadol, Osman Özçelik, Mehmet Domaç ve Zafer Üskül’ü kutluyoruz.

BAK ilk imzacısı milletvekillerimizin savaşa ve işgale karşı mücadelemizin Meclis’teki kürsüsünü oluşturmalarını diliyor, İncirlik Üssü’nün kapatılması mücadelemizi birlikte sürdürmek istiyoruz.

25 Ağustos, Barışarock, Barışa Pedal
Basın açıklamasını okuyan Mehmet Demir “İncirlik Üssünde 90 adet nükleer başlıklı füze var, bunlar ya patlarsa, patlamadan bunları oradan çıkaralım” dedi. Ardından Barışa Pedal’cı karikatürist ve tasarımcı Aydan Çelik, “Barışa Pedal’ın bitmemiş manifestosu”nu okudu. “Başka bir sokak, başka bir kent, başka bir dünya arayışıdır. Ötekine yol vermek, düsene yârdim etmektir. Bütün tanklardan güçlü, 3 tekerlekli bir bisiklettir Barışa Pedal” diye bitirdikten hep beraber Barışa Pedal çektiler.

Ortaköy, Bebek, Emirgan üzerinden Sarıyer’e ve oradan Barisarock alanına gelindi. Yol boyunca alkışlar, barış sloganları ve bisiklet zilleri, vosvos kornaları ile Barış talebi dile getirildi. Yolda yaslı teyzeler, gözleri parlak gençler zafer işareti yapıp “yaşasın barış!” diye bağırdı. En çok tezahüratı yol boyu çalışan inşaat isçileri yaptı.

Sarıyer Mehmet Akif piknik alanına varıldığında Küresel BAK aktivistler tarafından sloganlarla karşılandı. Sonra hep beraber “İncirlik kapansın, çocuk parkı yapılsın, Katil BUSH hesap ver bu gün kaç çocuk öldürdün” sloganlarıyla konser alanına gidildi. Burada Ufuk Uras ve Baskın Oran ile birlikte sahneye çıkıldı. Sahnede savaş karşıtı konuşmalar yapıldı. Her sene savaş karşıtlarının sayısının arttığı, Irak savaşının sona yaklaştığına vurgu yapıldı.

Bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede da konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda ana vurgu Irak savaşı ve İncirlik üssünün kapatılması oldu.

25 Ağustos, Barışarock, Barış Forumu
Savaşa, İşgale, Irkçılığa, İklim değişikliğine karşı festival Barışarock 24 – 25 – 26 Ağustos günlerinde İstanbul’da yapıldı. Küresel BAK standı Perşembe’den kuruldu. “Irak işgaline SON, İncirlik Üssü Kapatılsın” ana sloganıyla kurulan stantta 1 Eylül, İncirlik üssü, Filistin bildirilerimizi dağıttık, dilek ağacına barış dileklerini topladık, İstanbul Irak olmasın foto bloklarını, Irak savaşını ve savaş karşıtı hareketin resimlerini sergiledik. Gelen Barışarock dinleyicilerinden bini BAK aktivist föyü ve anketi doldurdular. 

25 Ağustos Cumartesi günü söyleşi alanında Barış Forumu düzenledik. Binden fazla Barış aktivistinin katıldığı toplantıyı Bülent Aydın ve Yıldız Önen modere etti. Forumda Yıldız Ramazanoğlu, Mete Çubukçu, Zeynep Tanbay, Harun Tekin, Sevgi Göyce, Kerem Kabadayı, Nilüfer Uğur Dalay, Baskın Oran, Ufuk Uras birer konuşma yaptılar.

Forum başlamadan önce Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve Kazım Koyuncunun abisi Oguz Koyuncu’yu barış aktivistlerini selamladılar, “Barış ve Kazım aramızda” sloganlarıyla bu iki değerli barış aktivisti anıldı.

Konuşmalarda Irak işgalinin, 5 yılın ardından Amerika açısından bir sorun olduğu anlatıldı, Bush’un başının iyice dertte olduğu, Amerika’da savaş karşıtı eylemlerin büyüdüğü vurgulandı. Türkiye’deki savaş karşıtlarının 1 Mart zaferinin işgalin başarıya ulaşmasını engellediği, şimdi sıranın İncirlik üssünde olduğu söylendi. Mecliste Küresel BAK’ın ilk imzalarının desteğiyle İncirlik Üssündeki nükleer başlıkları kaldırmanın mümkün olduğu vurgulandı.

Konuşmalardan sonra 1 Eylül çağrısı yapıldı ve İncirlik üssü kapatılsın programı anlatıldı.

29 Ağustos, Vietnam’dan Irak’a Rock Müzik Toplantısı, Kadıköy
29 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezinde “Vietnam’dan Irak’a Rock Müzik” toplantısı yapıldı. Konuşmacılar Kerem Kabadayı ve Çağatay Kadı’ydı. Rock müziğin hem 1968’lerde hem günümüzde dünyadaki muhalif hareketlerle iç içe olduğu anlatıldı. Barışarock’ın bu konuda önemli bir gelenek yaratığı vurgulandı. Savaş karşıtı hareketle beraber büyüyen Barışarock artık bir karşı festivale dönüştü. Irkçılığa, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, iklim değişikliğine, homofobiye, ayrımcılığa karşı net tutum alan bir rock festivali oldu.

Toplantıya ilk kez katılanların baktivist olması ile biten toplantı her hafta yapılan Kadıköy BAK ve 1 Eylül duyurusu ile bitti.

1 Eylül Dünya Barış Günü, Basın Açıklaması, İzmir
Kuresel Baris ve Adalet Koalisyonu İzmir tarafından 1 Eylül dünya barış günü nedeni ile yapılan  “BARIŞ İÇİN İNSAN ZİNZİRİ ve BASIN AÇIKLAMASI ” eylemine   150  dolayında savaş karşıtı  katıldı.

1 Eylül Cumartesi günü Fuar Lozan Kapısı girişinde basın açıklaması ile başlayan eylemde Küresel BAK İzmir adına basın açıklamasını TMMOB İKK İl Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ sundu. İzmir de bulunan Şanar YURDATAPAN’ında katıldığı eylemde katılımcılar barış için insan zinciri oluşturarak fuar içinde sloganlar ve düdük sesleri içinde  yürüdü.

İzmir Fuarı olması nedeniyle çok kalabalık olan Fuara eylem ayrı bir renk ve tat kattı. Fuar ziyaretçilerinin destek ve ilgi gösterdiği eylem çoşkulu ve keyifli geçti.

Her şey barış için, Bugün kaç çocuk öldürdün bush, ABD Ortadoğudan  defol, Filistine Özgürlük, İşgale Son, İran Irak olmasın, İncirlik Kapatılsın solganları eşliğinde binlerce kişinin arasında yürümek, sevgi ve ilgi bakışları arasında halkın desteğini hissetmek güzeldi. 150 dolayında katılımcıyı onbinlere çıkarmak ve daha etkili, keyifli eylemlerde buluşmak dileğiyle.

1 Eylül Dünya Barış Günü, Basın Açıklaması, İstanbul
İstanbul’da yaklaşık 500 Baktivist Galatasaray meydanında buluştu. Nuri Ödemiş’in Küresel BAK ve Barış Girişimi’nin ortak basın metnini okudu. Metinde “Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Gününde bir kez daha bu karanlık oyunlara gelmeyeceğimizi haykırıyoruz. Savaştan, çatışmadan, şiddet ortamından beslenenlerin etkisini kırmanın yolu, “ama”sız, “fakat”sız barışı en temel bir politik talep olarak öne sürmekten geçiyor…

1 Eylül Dünya Barış Gününde, barış savunucuları, savaş ve işgal karşıdan olarak; dünyamız ve ülkemiz için barış talebini yükseltiyoruz. Hepimiz barış için insan zincirinin birer halkasıyız. Savaşa ve işgale karşı barışı, etnik çatışmalara karşı farklılıklarımızla bir arada yaşamayı savunacağız” dendi.

Ardından İstanbul Milletvekili Ufuk Uras bir konuşma yaptı. Uras barışın her zamanki gibi acil bir ihtiyaç olduğunu bunu sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Sonra Odakule’ye kadar bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte “İncirlik kapansın, çocuk parkı yapılsın”, “Irak’ta şimdi, Filistin’de hemen, Dünya’da barış, barış hemen şimdi”, ABD Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.

1 Eylül, AKDER, Konferans

Kamusal Alanda Buluşuyoruz
AKDER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği)’in Feshene’de düzenlediği “Kamusa alanda buluşuyoruz” başlıklı buluşmada bugüne kadar kamusal alan kavramı üzerinden tartışılan başörtüsü yasağı tartışıldı. Toplantıya yaklaşık 200 kişi katıldı.

İki oturumdan oluşan etkinliğin birinci oturumunda; Sosyolog Alev Erkilet, gazeteci yazar Sibel Eraslan,  Gazeteci Çigdem Mater, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu aktivisti Yıldız Önen ve gazeteci yazar Yıldız Ramanzanoğulları sırayla konuştu. Oturumda başörtüsü yasağının dünyadaki terör devletleri yaratma ile aynı mantığa sahip olduğu vurgulandı. Nasıl Amerika önce Afganistan, sonra Irak’ı modern ülkelere tehdit diye gösterip işgal ettiyse, baş örtülü kadınlar da toplumsal hayattan uzaklaştırılıyorlar vurgusu yapıldı.

10 Eylül, Yazılı Basın açıklaması

Bush yönetiminin İran’a yönelik artan tehditlerine karşı Küresel BAK yürütme kurulu bir basın açıklaması yaptı. Tüm basın kurumlarına ve gruplara yollanan açıklama metninde İran’a yönelik saldırıya küresel bir karşılık verileceği söylendi. Açıklamada : ”Dünyanın tüm ülkelerindeki savaş karşıtlarıyla birlikte, Türkiye’de saldırganlığa tepkimizi göstereceğiz, Meclis’i ve Hükümet’i uyarırken; halkımızı sokaklara çağıracağız. ABD’nin İran’a saldırdığı gün saat 18.00’de Küresel savaş karşıtı hareket ile birlikte İstanbul – Taksim, Ankara – Yüksel Caddesi, İzmir – Konak’ta ve diğer illerde alanlara çıkıp saldırganlığı teşhir edeceğiz” dendi.

14 – 17 Eylül, ASF Hazırlık Toplantısı, Stockholm – İsveç

Malmö’de yapılacak beşinci Avrupa Sosyal Forumu’nun birinci hazırlık toplantısı 14–17 Eylül’de Stockholm’de yapıldı. Hazırlık toplantısı sırasında savaş karşıtları, emek, mülteciler, feministler, kamu hizmetleri ve diğer çalışma ağları toplandı. Avrupa’daki sosyal hareketlerin durumu ve mücadeleler konuşuldu. Bu sene Dünya Sosyal Forum yapılmayacağı için bu seneki sosyal hareketler gündemi Stockholm’de çizildi. 26 Ocak 2008 için Avrupa Sosyal Hareketlerine çağrı yapıldı. Hemen her ülkede savaşa ve neo liberal politikalara karşı gösteriler örgütlenecek.

Toplantıya Küresel BAK adına Tayfun Mater, Yıldız Önen ve Yılmaz Eren katıldı. Küresel Bak’ın çağırdığı savaş karşıtları çalışma ağında İran’a saldırı ve Irak işgali için ortak mücadele önerileri tartışıldı. Ardından aşağıdaki kararlar alındı.

  1. Amerika ve İngiltere’nin İran’a yönelik tehditlerine karşı kamuoyu tepkisi oluşturmaya devam edelim. Eğer İran’a bir saldırı olursa Avrupa’da bütün şehirlerde saat:18.00’de sokağa çıkalım. Yapabildiğimiz yerlerde iş bırakma, okul boykotu, askeri üslerin önüne barikat kurma gibi etkinlikleri de yapalım.
  1. Irak işgalinin beşinci yıldönümünde “Irak’tan tüm askerlerin bir an önce geri çekilmesi” sloganıyla 15 Mart’ta tüm dünyada gösterileri örgütleyelim.
  1. 6–8 Aralık tarihlerinde İtalya, Vincenza’da kurulacak Amerikan askeri üssüne karşı toplantı ve gösteriler yapılacak. ASF katılımcılarının bu etkinliğe delegasyon göndermesi iyi olacaktır.
  1. Avrupa’daki sosyal hareketler Gaza’daki boykota karşı oraya ilaç, yemek ve benzin yardımı gönderelim. Avrupa Birliği ve Avrupalı hükümetlerinden tüm Filistin’e yardım göndermelerini isteyelim.
  1. Afganistan ve Lübnan’daki tüm yabancı askerler geri çekilsin çağrısı yapalım.
  1. Çekoslovakya ve Polonya’daki Amerikan askeri üslerine karşı mücadeleyi destekliyoruz.

20 Eylül, Küresel BAK imzacısı Milletvekillerine Çağrı,

İran’a saldırı tehditlerine karşı Türkiye’nin bu savaşta yer almaması için mecliste bir grup oluşturulması için ilk imzacımız olan milletvekillerine çağrı yaptık. Ufuk Uras, Memet Domaç, Zafer Üskül, Osman Özçelik ve Kemal Anadol’a yollanan mektup aşağıda.

Sayın Milletvekili,

Sizin de ilk imzacıları arasında olduğunuz Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, kurulduğu 2003 yılının Haziran ayından bu yana, uluslararası savaş karşıtı hareketin önemli bir parçası oldu ve Türkiye’de savaşa ve Irak’ın işgaline karşı oluşan kamuoyu tepkisinin diri tutulmasında önemli bir misyon üstlendi.

Elimizdeki tüm veriler; yarattığı son derece olumsuz tabloya rağmen ABD’nin Irak’ta işinin bitmediğini ve üstelik İran’a yönelik yeni bir saldırı planlarının güncelliğini koruduğunu gösteriyor. Savaş koalisyonunun başı Bush,  bu niyetini geçtiğimiz günlerde şöyle ifade etti: “İran çok büyük bir tehdittir ve ABD bu tehditle çok yakın bir zamanda yüzleşecektir!”

Oysa Irak da İran da bizim komşumuz ülkeler. Bütün bu gelişmeler Türkiye halkını ve yönetimini çok yakından ilgilendiriyor. Bizler savaş karşıtları olarak, 2003 yılından bu yana Hükümetlerimizi ve parlamentoyu bu haksız savaşa ve insanlık suçu işgale ortak olmaması için uyardık. Kampanyalar yaptık, büyük gösteriler gerçekleştirdik.

Bush yönetimi, Dünyayı ve bölgeyi çok büyük bir kaosa sürükleyeceği kesin olan bu saldırı ile sadece İran’ı değil hepimizi tehdit ediyor. Türkiye’yi de bu saldırının bir parçası yapacak gelişmeleri kaygı ile izliyoruz. Bombardıman uçaklarının dönüşünde Türkiye hava sahası kullanılacak. Yaralı ABD uçakları başta İncirlik Üssü olmak üzere; Muş, Batman ve Diyarbakır’daki askeri üslere inecek. Geçtiğimiz hafta, bütün dünyaya “savaş provası” olarak yansıyan bir operasyonla Suriye’ye giren İsrail savaş uçakları, Türkiye hava sahasını da kullandılar.

İçindeki 90 adet nükleer başlıkla ve muharip güç kapasitesiyle Türkiye ve bölge halkları için başlı başına bir tehdit unsuru olan İncirlik Üssü, Irak’a yönelik ABD operasyonlarında kullanılmıştır ve İran’a yönelik olası harekatın da önemli unsurlarından biri olacaktır. Biz Küresel BAK olarak, İncirlik Üssü’nün faaliyetinin sorgulanması, burada muhafaza edilen nükleer silahların ülkemizden çıkarılması için mücadele ettik. Bilgi edinme başvurularımız ulusal güvenlik gerekçeleriyle yanıtlanmadı. Oysa bu ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir konudur. İleri sürülen gerekçe büyük bir çelişki ifade etmektedir. Bu konudaki resmi başvurumuz çeşitli aşamalardan geçtikten sonra, Danıştay Genel Kuruluna ulaşmıştır.

“İran’a dokunma, dokundurtma” kampanyasını sürdürüyoruz. Uluslararası savaş karşıtı  hareket ile birlikte, İran’a saldırının başladığı gün biz de kitlesel protesto etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin barıştan ve adaletten yana olan yurttaşları olarak, Meclisimizin de duyarlı olmasını bekliyoruz.

Bu amaçla, savaş karşıtı milletvekillerimizin İran’a saldırıya karşı çıkmasını ve İncirlik Üssü’nün misyonunu Meclis gündemine getirmesini istiyoruz. Milletvekillerimizin yeni yasama yılının başladığı hafta TBMM’de bir basın açıklaması yaparak hükümetimizi ve kamuoyunu uyarma misyonunu yerine getirmesini öneriyoruz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Tayfun Mater

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Yürütme Kurulu adına

24 Eylül, Basın Açıklaması, İzmir

İncirlik Üssü’nün ABD tarafindan kullanılmasına ilişkin gizli kararnamenin iptali için iki ay önce dilekçe vermistik. Dilekçedeki talebimiz kabul edilmedigi için, İzmir Adliyesinde Küresel BAK İzmir ve Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi olarak dava açtık.

Dava öncesi yaptığımız basın açıklamasını Küresel BAK ve ÇHD adına Av. Arif Ali Cangı yaptı.İncirlik’te neler olduğunun ve üsten kalkan uçakların ne yaptığının bilinmediğini ifade eden Av. Cangı, “Üste nükleer başlıklı 90 bomba bulunuyor. İncirlik, CIA tarafından Afganistan ve   Iraklıların, bir insanlık ayıbı olan Guantanamo cezaevine götürülmesi ve nakliye uçaklarında işkence yapılması sürecinde üs olarak kullanılıyor. Irak’taki hukuk dışı işgalin devamına önemli katkısı bulunuyor. Bölgemizdeki sömürü ve kıyıma daha fazla ortak olmamak için üssün kullandırılmasına ilişkin yürürlükteki Bakanlar Kurulu kararının iptali ve bilgi edinme hakkının yok sayılması işleminin iptali için dava açıyoruz.” dedi.

25 Eylül, Küresel Eylem Çağrısı

Avrupa Sosyal Forumu, Küresel Eylem Günü olarak belirlenen 26 Ocak 2008’de tüm dünyayı eyleme çağırıyor. Bunun için hazırlanan çağrı metnini bugüne dek onlarca örgüt imzaladı. Biz de Küresel BAK olarak çağrı metnine imza attık ve Türkiye’de örgütlenecek eylemlere katılma kararı aldık. 26 Ocak’ta sokaklarda, küresel eylemde buluşmak üzere….

26 Ocak 2008 Eylem günü için çağrı metini

Avrupa Sosyal Forumu, Küresel Eylem Günü olarak belirlenen 26 Ocak 2008’de tüm dünyayı eyleme çağırıyor. Bunun için hazırlanan çağrı metnini bugüne dek onlarca örgüt imzaladı. Biz de Küresel BAK olarak çağrı metnine imza attık ve Türkiye’de örgütlenecek eylemlere katılma kararı aldık. Çağrı metinini aşağıda bulabilirsiniz. Çağrıya imzacı olmak isteyenler http://www.wsf2008.net/index2.php?lng=en adresinden kayıt olabilirler. 26 Ocak’ta sokaklarda, küresel eylemde buluşmak üzere…

Biz dünyanın tüm bölgelerinde milyonlarca kadın ve erkeğiz, sendika, örgüt, grup ve hareketleriz; biz köylerden, taşradan, varoşlardan, şehirlerden geliyoruz; biz farklı yaşlardan, kültürlerden, inançlardan geliyoruz ve hepimiz güçlü bir inançla birleşiyoruz: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!

Farklılıklarımız ve çokluğumuzun, alternatiflerimiz ve önerilerimizin zenginliğiyle, şiddet, sömürü, ayrımcılık, yoksulluk, açlık, çevre felaketi ve halkları insan haklarından yoksun bırakan neoliberalizme, savaşa, sömürgeciliğe, ırkçılığa ve patriyarşiye karşı mücadele ediyoruz.

Yıllardır bunlara karşı direniyor, yeni organizasyon kültürleri, yenilikçi süreçler inşa ediyoruz; özellikle bu süreçlerin ve Dünya Sosyal Forumu’nun Temel Özelliği yerelden küresele hareketten ortaya çıkmasıdır.

Kendi gündemimizi yaratma gereksiniminin, sayısız gösteri ve deneyimlerimizin vurucu etkisinin arttığının farkındalığıyla dayanışmayı güçlendirmeyi, birbirine yakın mücadele ve kampanyalarımızı bir noktada birleşme ve alternatif yapılar oluşturmayı öneriyoruz.

26 Ocak 2008’de sokağa çıkıp eylem yapmayı ve bunu bir hafta sürdürmeyi kararlaştırdık.

Bu hafta boyunca kadın erkek herkesi, gücümüz olan farklılıklarımızla, bu konuya odaklanarak, kendilerini ifade etmek için seçecekleri yaratıcı eylem, etkinlik ve aktivitelerde bulunmaya davet ediyoruz.

BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE EYLEME!

29 Eylül, Basın Açıklaması, İstanbul

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu olarak 29 Eylül’de Galatasaray Meydanı’nda “İran’a dokunma, dokundurtma” sloganıyla bir basın açıklaması yaptık. Son haftalarda hem Türkiye hem dünya basınında arka arkaya çıkan haberler Amerikan’ın Irak işgalini bitirmeden önce İran’a saldırı yapacağı yönünde. İran ne kadar böyle bir tehdit yok dese de İran’a saldırının tüm planları ortalıkta dolaşıyor.

Bu konuya dikkat çekmek ve kamuoyunun savaş karşıtlığını bir kez daha sergilemek için yaptığımız basın açıklamasını Görkem Yeltan ve Memet Ali Alabora okudu. Basın açıklamasında İran’a saldırıya karşı çıkıldı.

Açıklamada “Tüm dünyada savaş isteyenler küçük bir azınlık. Biz savaş karşıtları dünyanın büyük çoğunluyuyuz. ABD’de, İngiltere’de, Almanya’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde savaşa karşı örgütleniyoruz. İran halkına, Irak halkına, Lübnan halkına, Afgan halkına ve Filistin halkına dayanışma selamlarımızı yolluyoruz.

İran’a dokundurmayacağız!” dendi.

29 Eylül, Forum, İstanbul

Küresel BAK “Barış Hareketinin Gündemi” Forumu

Küresel BAK olarak 29 Eylül’de “İran’a dokunma, dokundurtma” sloganlı basın açıklamasından sonra “Barış hareketinin gündemi”  forumunu yaptık. İstanbul, Adana, Adapazarı, Ankara, Bartın, Gebze, İzmir, Lüleburgaz ve Maraş illerinden BAK aktivistleri ve KESK ve Öğretim üyeleri sendikasının temsilcilerinin katıldığı forumda Irak işgali, İran’a saldırı olasılığı konuşuldu. Küresel BAK’ın bugüne kadar yaptıklarının özeti verildi.

Dünya Savaş karşıtlarının bir parçası olarak Irak işgalini, Amerika’nın saldırganlığını sürekli teşhir ettiğimiz, savaş karşıtı kamuoyunu canlı tuttuğumuz anlatıldıktan sonra 15 Mart 2008’e kadar neler yapabileceğimizi tartıştık.

Küresel BAK’ın takvimi şöyle:

İran’a saldırı olduğu gün Avrupa Sosyal Forumu savaş karşıtları çalışma ağında alınan karar gereğince İran’a yönelik bir saldırı olduğu gün saat:18.00’de Ankara – Yüksel Caddesi, İstanbul – Taksim, İzmir – Konak’ta ve diğer illerde alanlara çıkıp saldırıyı kınayacağız.

30 Kasım, 1–2 Aralık 2007 Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık toplantısı İstanbul’da olacak.

2008 Eylül’ünde İsveç, Malmö’de yapılacak beşinci Avrupa Sosyal Forumunun İstanbul’da yapılacak ikinci hazırlık toplantısında biz savaş karşıtları çalışma ağında yer alacağız. Forum boyunca deneyimlerimizi paylaşacağız.

26 Ocak 2008 Dünya Sosyal Forumu’nun aldığı kararla 26 Ocak’ta tüm dünyada neo-liberal politikalara, savaşa, işgale, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa karşı eylemler örgütlenecek. Biz de Türkiye’de yapılacak eylemlere “savaşa ve işgale hayır” sloganıyla katılacağız.

1 Mart 2008 Amerikan ordusunun Türkiye üzerinden Irak’a saldırısına izin vermeyen tezkere oylamasının 5. yıldönümünde başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere çeşitli illerde basın açıklamaları, sempozyumlar, toplantılar örgütlemeye çalışacağız.

7 – 9 Mart 2008 İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde Barış Panayırları düzenleyip, 15 Mart mitingine hazırlanacağız.

10 – 14 Mart 2008 başta Ankara olmak üzere çeşitli illerde üniversitelerde “Umut İşgal Edilemez” toplantıları düzenleyeceğiz.

15 Mart 2008 Irak işgalinin beşinci yıldönümünde kitlesel bir miting düzenlenmesi için çalışmalara başlayacağız.

Bu büyük takvimi işletirken bir yandan da aşağıdaki önerileri hayata geçirmeye çalışacağız.

* İzmir ve Ankara’da ilk imzacılarımızın katılımıyla aktivist toplantıları yapıp, oralarda neler yapacağımızı kararlaştıracağız.

* Adana’daki sanatçı, gazeteci, aydın, emek ve meslek örgütleri temsilcileri ile bir toplantı yapıp, İncirlik üssünün kapatılmasına yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz.

* 15 Mart öncesi tüm illerde emek ve meslek örgütleriyle birlikte basın açıklamaları örgütlemeye çalışacağız.

* Üniversite, rektörlerine, Öğrenci konseylerine, akademisyenlere birer mektup yazarak İran konusunda tutum belirtmelerini isteyeceğiz.

* Tezkereye rağmen hava sahasının ve limanların Amerikalılara kullandırılmasına ilişkin ceza davası açmaya çalışacağız.

* İran’ın gündeme taşınabilmesi için broşür hazırlanması ve dağıtımını örgütleyeceğiz.

* Her kampanya sonrası değerlendirme toplantısı yapılmaya çalışılacaktır.

* Birleşik Metal İş HUMOR diye bir kitapçık çıkarmıştı, liseliler ve işçiler için buna benzer dili kolay, görsel olarak zengin bir şey hazırlanabilir.

Bu oldukça yoğun dönemde tüm savaş karşıtlarını bizimle birlikte Irak işgaline karşı ses çıkarmaya, İran’a saldırıyı durdurmaya davet ediyoruz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.