3 Nisan 2011 – Mayınsız Bir Türkiye Basın Açıklaması – İstanbul

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü nedeniyle Taksim Gezi Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Taksim Gezi Parkı’nda Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Sakatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi aktivistleri, “mayınsız bir dünya için” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Doğu ve Güneydoğu’da çocukların oyun sırasında mayına basarak hayatını kaybettiğine dikkat çeken aktivistler, betona “sek sek” oyunu çizdiler.

Yapılan basın açıklamasında Türkiye’nin 2004 yılında mayın yasaklanma anlaşmasına taraf devlet olduğuna dikkat çekilerek, “Türkiye bu anlaşma ile her hafta soğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi öldüren, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen antipersonel mayınların neden olduğu acılara ve kayıplara son vermeye kararlı olarak anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirme taahütünde bulunmuştu. Biz de sivil toplum örgütleri olarak Türkiye’yi bu anlaşmaya uymaya çağırıyoruz” dendi.

“Mayınsız bir Türkiye, mayınsız bir dünya” Basın Açıklamasında okunan metin:

Sevgili arkadaşlar; Yarın, Uluslarararası Mayın Bilinci Günü’nün 6. Yıldönümü. 1997’de, aktivistler ve birkaç sivil toplum örgütü, mayınların yasaklanması ve imhası için kampanya başlattıklarında, devletler ve hükümetler bunun bir hayal olduğunu söylemişlerdi. Onlara göre, ‘Ülkenin güvenliği için’, ‘sınırların korunması için’ mayınlar gerekliydi. Ama kampanya, iki yıl sonra mayınları yasaklayan ve imhasını öngören bir sözleşmenin uluslar arası imzaya açılmasını başardı. Bugün, 156 devlet, Mayın Yasaklama Anlaşması’na taraf. Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği 1999’dan bu yana, stoklardaki milyonlarca mayın imha edildi; binlerce dönüm arazi mayından temizlendi; milyonlarca insan mayın risk eğitimi aldı; mayın kurbanı sayısı azaldı;  binlerce mayın kurbanı topluma yeniden kazandırıldı.

Ancak, hala çözümlenmesi gereken pek çok sorun var:

39 devlet hala Anlaşma’ya taraf değil, bunların arasında ,  ABD, Rusya ve Çin de bulunuyor.

Hala yeni mayın kullanımı var. Buna en son Libya eklendi.  28 Mart’ta, Ajdabiya kasabasının dışında yer alan yüksek gerilim hattının yakınlarında, elektrik mühendisleri tarafından 50’nin üzerinde antipersonel ve antitank mayını tespit edildi.

Pek çok ülke, stoklardaki mayınların imhası ve toprağa döşeli mayınların temizliği için, Anlaşma’da belirtilen tarihleri yakalayamadı ve ek süre talebinde bulundu.

Kurbanların topluma yeniden kazandırılması için hala devletlerin ulusal eylem planları  yok.

Ve Türkiye…

Anlaşma’ya Taraf Devletler içinde, mayın kullanan ikinci devlet Türkiye oldu. İki yıl önce, Çukurca’da 6 askerin ölümüne, 8 askerin de yaralanmasına neden olan mayının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu askeri bilirkişi heyeti raporu ile kesinleşti.

Geçtiğimiz yıl, Batman’da, 4 sivilin ölümüne neden olan mayının da PKK tarafından döşendiği belirlendi. Mayını döşeyenlere 20 -24 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Stoklardaki mayın imhası, Anlaşma’da belirtilen tarihin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen gerçekleştirilemedi. ADAM tipi 22 bin mayın, imha için Almanya’ya gönderildi ancak imha hala tamamlanamadı ve bu konuda bir tarih de açıklanmadı.

Toprağa döşeli tüm mayınların temizliği için somut bir adım atılmadı, bu konuda bir program ve takvim açıklanmadı.

Mayın kurbanları istatistiklere bile giremiyor, çünkü onlarla ilgili yapılmış hiçbir araştırma bulunmuyor.

Mayın kurbanları rehabilitasyon hizmetlerine hızla ve kolayca erişemiyor. Mayın vakalarının en sık görüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tek rehabilitasyon Merkezi Diyarbakır’da. Ankara’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi’nin siviller için ayırdığı %30 kota ise çok yetersiz.

Mayın kurbanlarının istihdamı, eğitimi, sosyal hayata katılımı, yani ekonomik ve sosyal entegrasyonlarına ilişkin hiçbir çalışma yapılmıyor.

Türkiye 2004’de Mayın Yasaklama Anlaşması’nı Taraf Devlet olduğunda, “her hafta çoğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi öldüren veya sakat bırakan, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen, mültecilerin ve iç göçe maruz kalmış kişilerin yurtlarına dönmelerine manî olan ve yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticeler yaratan anti-personel mayınların neden olduğu acılara ve kayıplara son vermeye kararlı olarak”, Anlaşma’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirme taahhütünde bulunmuştu.

Biz, aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları, hükümeti;

•           Mayın Yasaklama Anlaşması’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye,

•           Geçtiğimiz yıl Kolombiya’da yapılan 2.Gözden Geçirme Konferansı’nda kabul edilen Kartegana Eylem Planı’nı bir an önce uygulamaya çağırıyoruz.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Sakatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi

Notlar:

Karamayınları kimlik sormaz.

Kadın, erkek hangi cinsten, hangi dilden, hangi inançtan, hangi düşünceden olursanız olun, sizi ölüme götürür ya da sakat bırakır.

Karamayınları, sinsi kitle imha silahlarıdır.

Sinsidir, sessizce, 75 yıl boyunca kurbanını bekler. Kitle imha silahıdır; her yıl meydana gelen mayın olaylarında, yaralanan ya da sakat kalan insanların sayısı  yüzbinlerle ifade edilmektedir. Ölen, yada yaralananların büyük bir kısmını siviller; sivillerin de üçte birini çocuklar oluşturmaktadır.

Karamayınları, barışı tanımazlar.

Mayınlar bilinenin aksine savaşlardan daha fazla barış zamanlarında insanlara zarar verir. Savaşlar, çatışmalar sona erse, barış ilan edilse de, bu silahlar tamamen imha edilmedikçe öldürmeye, yaralamaya/sakat bırakmaya devam ederler. Avrupa’da ve diğer bölgelerdeki pek çok ülkeden hala 2. Dünya  Savaşı’nda kullanılan mayınlar nedeniyle yeni vaka bildirimleri gelmektedir .

Karamayınları ekonomik kalkınmayı engeller

Mayın nedeniyle, çok büyük ve verimli araziler kullanılamamakta.

Basında Çıkan Haberler

Mayınsız bir dünya “eylemi

İHA – 03.04.2011

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü nedeniyle Taksim Gezi Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Taksim Gezi Parkı’nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, “mayınsız bir dünya için” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Doğu ve Güneydoğu’da çocukların oyun sırasında mayına basarak hayatını kaybettiğine dikkat çeken eylemciler, betona “sek sek” oyunu çizdiler.

Yapılan basın açıklamasında Türkiye’nin 2004 yılında mayın yasaklanma anlaşmasına taraf devlet olduğuna dikkat çekilerek, “Türkiye bu anlaşma ile her hafta soğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi öldüren, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen antipersonel mayınların neden olduğu acılara ve kayıplara son vermeye kararlı olarak anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirme taahütünde bulunmuştu. Biz de sivil toplum örgütleri olarak Türkiye’yi bu anlaşmaya uymaya çağırıyoruz” dedi.

‘Çocuklar oynarken 2 kez düşünüyor’

Etkin Haber Ajansı / 03.04.2011

4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü nedeniyle Taksim’de açıklama yapan insan hakları savunucuları, AKP hükümetine Mayın Yasaklama Anlaşması’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Sakatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun da aralarında olduğu kurumlar, 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilincini Geliştirme Günü nedeniyle Taksim Gezi Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Gezi Parkı’nın ortasındaki alana, mayınların özellikle çocukları vurduğuna dikkat çekmek için çizgi taş oyunu resimlendi. Patlamış bir mayının bıraktığı izler temsil edildi, ayrıca “Güneydoğu’daki çocuklar kara mayınları yüzünden oyun oynamadan 2 kez düşünmek zorunda” diye yazıldı.

“Mayınsız dünya istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklamayı Mayınsız Bir Türkiye Girişimi Koordinatörü Muteber Öğreten yaptı.

Öğreten, Türkiye dahil 156 devletin taraf olduğu Mayın Yasaklama Anlaşması ile stoklardaki milyonlarca mayının imha edildiğini, binlerce dönüm arazinin mayından temizlendiğini ve mayın kurbanı sayısının azaldığını söyledi. Ancak sorunun tamamen çözülmediğini belirten Öğreten, ABD, Rusya ve Çin gibi 39 devletin anlaşmaya taraf olmadığını kaydetti.

Öğreten, Türkiye’nin ise yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğine işaret etti. Muteber Öğreten, Çukurca’da 6 askerin ölümüne neden olan TSK’ya ait mayın patlamasını hatırattı ve “Stoklardaki mayın imhası, Anlaşmada belirtilen tarihin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen gerçekleştirilmedi” dedi.

Toprağa döşeli mayınların imhası konusunda da somut adım atılmadığını kaydeden Öğreten, mayın kurbanları konusunda hiçbir araştırma olmadığını söyledi. Muteber Öğreten, mayın kurbanlarına hizmet veren sadece bir tane Rehabilitasyon Merkezi olduğunu, bunun da siviller için sadece yüzde 30 kotası bulunduğunu bildirdi.

AKP hükümetine seslenen Öğreten, Mayın Yasaklama Anlaşması’nın tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istedi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.